ფსიქოლოგია და ფსიქიატრია

პროფესიული თვითგამორკვევის

პროფესიული თვითგამორკვევის - არის პირადი არჩევანის ფორმა, რომელიც ასახავს ძიების პროცესს, ასევე პროფესიის შეძენას. თვითგამორკვევის განხორციელება ხორციელდება პროფესიული უნარ-ჩვევების, შესაძლებლობების ანალიზის პროცესში. დღესდღეობით, პროფესიული თვითგამორკვევის გაგება ითვალისწინებს ინდივიდუალური ცხოვრების თვითგამორკვევასთან დაკავშირებულ პრობლემებს და ასევე მოიცავს გავლენას გავლენას სოციალური გარემოსა და მის აქტიურ პოზიციაზე. საბაზრო ეკონომიკაში არსებობს პროფესიის არჩევის თავისუფლების მწვავე პრობლემა და დასაქმების კონკურენტუნარიანობის უზრუნველყოფა.

სტუდენტების პროფესიულ თვითგამორკვევას

სტუდენტთა თვითგამორკვევის არის პროფესიული საქმიანობის მიმართ პიროვნული დამოკიდებულების ინდივიდუალური ფორმირების პროცესი და მისი რეალიზაციის მეთოდი სოციალური, პროფესიული და პირადი საჭიროებების კოორდინაციით.

სტუდენტთა პროფესიული თვითგამორკვევის არის ცხოვრების თვითგამორკვევის ნაწილი, ვინაიდან იგი შედის პროფესიულ და ცხოვრების წესის სოციალურ ჯგუფში.

პროფესიულ თვითგამორკვევისას არსებობს სხვადასხვა მიდგომა: სოციოლოგია, როდესაც საზოგადოება ადგენს ინდივიდუალური, სოციალურ-ფსიქოლოგიური ნაბიჯ-ნაბიჯის გადაწყვეტილების მიღებას, ასევე საზოგადოებისა და პირადი შეღავათების, დიფერენციალური ფსიქოლოგიის, ცხოვრების ინდივიდუალური სტრუქტურის ჩამოყალიბებას.

სიმბოლურია სტუდენტების პროფესიული თვითგამორკვევის ურთიერთდაკავშირებული ეტაპები:

- სკოლამდელი დაწესებულება, რომელიც მოიცავს პირველადი შრომის უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბებას;

- დაწყებითი სკოლა, მათ შორის შრომის როლის შესახებ ცნობიერების ამაღლება ინდივიდუალურ საქმიანობაში მონაწილეობის გზით: ტრენინგი, თამაშები, შრომა.

პროფესიული შესაძლებლობებთან დაკავშირებული მათი შესაძლებლობებისა და ინტერესების ცნობიერება ხდება 5-7 კლასებში, ხოლო პროფესიულ თვითშეგნების ფორმირება 8-9 კლასებზე მოდის.

სტუდენტების პროფესიულ თვითგამორკვევისას მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ოჯახსა და სახელმწიფო საჯარო სტრუქტურას (პროფესიული და ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებები, დამატებითი განათლების დაწესებულებები, დასაქმების სამსახურები).

სტუდენტების თვითგამორკვევის ფსიქოლოგიური და პედაგოგიური მხარდაჭერა მიზნად ისახავს პროფესიის შეგნებული არჩევანის რეალიზაციას.

მოსწავლეები განისაზღვრება პროფესიის შერჩევა საბაზისო მეცნიერებების სწავლების პროცესში, ასევე პროფესიული მომზადების დროს.

ამგვარად, სტუდენტების პროფესიულ თვითგამორკვევას მოიცავს შრომის სფეროში პიროვნული დამოკიდებულების ჩამოყალიბების პროცესი, ისევე როგორც თვითრეალიზაციის მეთოდი პროფესიული და ინდივიდუალური საჭიროებების კოორდინაციით.

უმაღლესი სკოლის მოსწავლეების პროფესიული თვითშეგნება

უმაღლესი სკოლის მოსწავლეების მომავალი პროფესიის იდენტიფიკაცია პიროვნული თვითგამორკვევის ერთ-ერთი ფორმაა და ხასიათდება პროფესიის ძიების, პროფესიულობის ძიების, პროფესიული უნარ-ჩვევების ანალიზით, პროფესიის მოთხოვნებთან შედარებით.

თხუთმეტ წლამდე, ძალიან რთულია სკოლის მოსწავლისთვის პროფესიის შერჩევა. ხშირად, პროფესიული განზრახვა ბუნდოვანი და დიფუზური და პროფესიონალურად ორიენტირებული ოცნებებია, ისევე როგორც რომანტიკული მისწრაფებების განხორციელება, შეუძლებელია.

უკმაყოფილო მომავალი მომავალი სტიმულს აძლევს ასახვას - პირადი "I" ცნობიერების ამაღლებას. უფროსი მოსწავლე "განისაზღვრება": ვინ არის ის, რაც მისი შესაძლებლობებია, რა სახის ცხოვრების იდეალურია ის, რაც მას სურს გახდეს. თვითმმართველობის ანალიზი არის პროფესიულ თვითგამორკვევისთვის გადადებული ფსიქოლოგიური საფუძველი პროფესიული სკოლის მოსწავლეების უმრავლესობისათვის.

ეს უმაღლესი სკოლის მოსწავლეები, რომლებიც სრული ზოგადი განათლების მიღებას უფრო კომფორტულად გრძნობენ. დამთავრებისას, ფანტასტიკური, წარმოსახვითი პროფესიის მოსწავლეები აირჩიონ ყველაზე შესაფერისი და რეალისტური ვარიანტები. ბავშვები გვესმის, რომ წარმატება და კეთილდღეობა ცხოვრებაში, უპირველეს ყოვლისა, დამოკიდებულია პროფესიის სწორი არჩევანის შესახებ.

მათი შესაძლებლობებისა და შესაძლებლობების შეფასება, პროფესიის პრესტიჟი, სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა, უფროსი მოსწავლეები პროფესიულ განათლებაში თვითგამორკვევისა.

ამგვარად, უმაღლესი სკოლის მოსწავლეებისათვის, საგანმანათლებლო და პროფესიული თვითგამორკვევის საქმიანობა, როგორც პროფესიული განათლებისა და პროფესიული მომზადების გზების შეგნებული არჩევანი.

პროფესიული თვითმმართველობის ვინაობა

ფსიქოლოგები ეხება პროფესიულ შრომის სფეროში პიროვნული დამოკიდებულების ჩამოყალიბებას, აგრეთვე თვითრეალიზებას სოციალური პროფესიული და ინდივიდუალური საჭიროებების კოორდინაციით.

განვიხილოთ პროფესიული თვითგამორკვევის, მათ შორის ინდივიდუალური ფორმირების სხვადასხვა ეტაპები.

სკოლამდელი ასაკის ბავშვებში, პიესის მოქმედებაში მოზარდები მიბაძავენ მოზარდებსა და მათი ქმედებების რეპროდუცირებას. გავრცელებული სკოლამდელი ასაკის შეძენა ნაკვეთი როლური თამაშები, რომელთაგან ზოგიერთი პროფესიონალურად ორიენტირებული. ბავშვები თამაშობენ, მიაკუთვნებენ თავიანთ როლს გამყიდველები, ექიმები, მშენებლები, პედაგოგები, მზარეულები, ავტომობილების მძღოლები.

პროფესიულ თვითგამორკვევას დიდ მნიშვნელობას წარმოადგენს საწყის შრომითი საქმიანობა - მცენარეების, ტანსაცმლისა და საწმენდი საშუალებების მოვლის მარტივი ღონისძიებების განხორციელება. ეს ქმედებები ხელს უწყობს ბავშვთა ინტერესების განვითარებას მოზარდებში. პროფესიული როლური თამაშები, დაწყებითი ელემენტების მუშაობის შესრულება, მოზარდების მუშაობის დაკვირვება, ხელს უწყობენ preschoolers- ის თვითგამორკვევას. ადრეულ ასაკში ბავშვებმა სიამოვნებით მიბაძონ მოზარდების ქმედებებს და, შესაბამისად, ისინი მიზნად ისახავენ ნათესავების, მშობლების, მასწავლებლებისა და ახლო მეგობრების პროფესიებს. მოსწავლეთა მნიშვნელოვანი თვისება არის სწავლის პროცესში მიღწევების მოტივაცია. ბავშვის ინფორმირება მისი შესაძლებლობების, ასევე მისი შესაძლებლობების, გამოცდილების საფუძველზე, სათამაშო, ტრეინინგებსა და შრომით საქმიანობაში მისი სამომავლო პროფესიის იდეაა.

დაწყებითი სკოლის ასაკის დასასრული აღინიშნება ბავშვის შესაძლებლობების განვითარების ინდივიდუალური განსხვავებებით მნიშვნელოვანი ზრდა, რაც, თავის მხრივ, გავლენას ახდენს პროფესიული შეღავათების ფართო სპექტრით. შრომისა და საგანმანათლებლო საქმიანობა გავლენას ახდენს ბავშვთა წარმოსახვის განვითარებაზე, როგორც შემოქმედებით, ასევე recreating. ამ უნარის წყალობით, სხვადასხვა სახის სამუშაოს შესახებ იდეების გამდიდრება ხორციელდება, კონკრეტული პროფესიის საკუთარ თავს ვნახავთ. ხშირად, ბავშვს აქვს პროფესიონალურად ფერადი ფანტაზიები, რომ მომავალში დიდი გავლენა იქონიოს პროფესიულ თვითგამორკვევასთან.

მოზარდებში აღინიშნება მორალური დამოკიდებულება სხვადასხვა სახის სამუშაოსთვის, მოზარდი ქმნის პერსონალური ღირებულებების სისტემას, რომელიც განსაზღვრავს პროფესიის შერჩევას. ფსიქოლოგები ამ პერიოდს ეხება, როგორც პიროვნების ჩამოყალიბებაში.

მოზარდი ბიჭები, რომლებიც ზრდასრულთა ქცევის გარე ფორმების იმიტაციას ახორციელებენ, იხელმძღვანელებენ რომანტიული პროფესიებით, რომლებსაც აქვთ მოთმინება, ძლიერი ნება, გამბედაობა და სიმამაცე, მაგალითად ასტრონავტი, ტესტის პილოტი, რასის მძღოლი. გოგონები უპირატესობას ანიჭებენ "ნამდვილ ქალებს" - ისინი მომხიბლავი, პოპულარული, მიმზიდველი მოდელები, პოპ მომღერლები, ტელეწამყვანები.

რომანტიული ოკუპაციის ორიენტაცია მიმართულია მედიის გავლენის ქვეშ, რომელიც რეპლიკაციას ახდენს "რეალური მოზარდების" ნიმუშები. ასეთი პროფესიული რომანტიული ორიენტაცია ხელს უწყობს მოზარდების სწრაფვას საკუთარ თავს და თვით გამოხატვას. განსხვავებული დამოკიდებულება წრეებისა და სკოლის საგნებში სხვადასხვა ღონისძიებებისადმი ბავშვთა განზრახვებსა და ოცნებებში. სიზმრები, სასურველი მომავლის ნიმუშები თვითგამორკვევის პარალიზებაა.

უმთავრესი ამოცანაა პროფესიული თვითმმართველობის იდენტურობა ადრეული მოზარდობის დასაწყისში. ხშირად მოზარდის გეგმები ძალიან ამორფული, ბუნდოვანია, წარმოადგენს ოცნების ბუნებას.

მოზარდი ყველაზე ხშირად ემოციურად მიმზიდველ როლს თამაშობს და პროფესიის ფსიქოლოგიური ინფორმირებული არჩევანის დამოუკიდებლად არ შეუძლია. და მოზარდობის დასაწყისში ეს პრობლემა ჩნდება ახალგაზრდებსა და ქალებზე, რომლებიც დატოვებენ მთავარ საშუალო სკოლას. ისინი ხანდაზმული ასაკის ერთ მესამედს წარმოადგენენ, რომლებიც მეორადი და ელემენტარული პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებებში შედიან, ხოლო სხვები იძულებულნი არიან თვითდასაქმებულთა საქმიანობა მოახდინონ.

ფსიქოლოგებმა აღმოაჩინეს, რომ ხშირად სტუდენტები, რომლებიც განათლებულნი არიან პროფესიულ სკოლებში, პროფესიულ სკოლებში, კოლეჯებსა და ტექნიკურ სკოლებში, არ არის განსაზღვრული და საგანმანათლებლო დაწესებულების არჩევანი არ იყო ფსიქოლოგიურად გამართლებული.

16-23 წლამდე ასაკის ახალგაზრდების უმრავლესობა მიიღებს განათლებას ან ჩაატარებს პროფესიულ მომზადებას დაწესებულებებში ან საწარმოებში. ხშირად, რომანტიკული მისწრაფებები, სიზმრები წარსულისა და სასურველი მომავალი უკვე იქცა და ბევრი მათგანი იმედგაცრუებასა და უკმაყოფილებას განიცდის. ზოგიერთი ცდილობს შეცვალოს პროფესიული დაწყების, და საუკეთესო ბიჭები და გოგონები ტრენინგის დროს გაძლიერდეს ნდობა სწორი არჩევანი მათი არჩევანი.

27 წლის ასაკში აღინიშნება სოციალურ-პროფესიული საქმიანობა. უკვე გაქვთ სამუშაო ადგილი და გამოცდილება. შესაბამისობა პროფესიულ ზრდას და მიღწევას იძენს. თუმცა, უმრავლესობა იწყებს ფსიქოლოგიურ დისკომფორტს, რაც გამოწვეულია ამაღლებული, არარეალიზებული გეგმებით, ასევე შრომის ინტენსივობით.

კარიერული პერსპექტივების გაურკვევლობა, მიღწევების არარსებობა პიროვნების ყოფნის რეალობაა, "I- კონცეფციის" თვითშეგნების და თვით-ანალიზის გამომუშავება. ამ პერიოდში ხასიათდება ემოციური არეულობა. პროფესიული ცხოვრების აუდიტი ახალ მნიშვნელოვან მიზნებს განსაზღვრავს. ზოგიერთი მათგანი მოიცავს პროფესიულ განვითარებას და გაუმჯობესებას; სამუშაო ადგილების შეცვლა და აქციების ინიცირება; ახალი პროფესიის შერჩევა ან შესაბამისი სპეციალობა.

ბევრ ადამიანს, 30 წლის ასაკში, პროფესიულ თვითგამორკვევის პრობლემა კვლავ აქტუალური ხდება. აქ შესაძლებელია ორი გზა: ანდონ თავიანთ პროფესიაში შერჩეული პროფესია და გახდეს პროფესიონალი, ან შეცვალოს სამუშაო ადგილები და პროფესია.

60 წლამდე ასაკის ასაკი ყველაზე მეტად ნაყოფიერებად ითვლება. ეს პერიოდი აღინიშნება ინდივიდის რეალიზებით, ასევე ახასიათებს პროფესიონალური ფსიქოლოგიური პოტენციალის გამოყენება. სწორედ ამ პერიოდის განმავლობაში ხდება ცხოვრების გეგმები რეალიზდება, პირის სემანტიკური არსებობა გამართლებულია. პროფესია გთავაზობთ უნიკალურ შესაძლებლობას, გამოიყენოთ თქვენი შესაძლებლობები პოსტში, რათა გააცნობიერონ, რომ ადამიანი იყოს ადამიანი, ასევე ინდივიდუალური ინდივიდუალური სტილი.

საპენსიო ასაკის მიღწევის შემდეგ ადამიანები პროფესიას ტოვებენ, მაგრამ 60 წლის ასაკში ადამიანს სრულად არ აქვს დრო, რომ ამოწურა თავისი პოტენციალი. ეს პერიოდი აღსანიშნავია საგანგაშო მდგომარეობით, რადგან სტერეოტიპები, რომლებიც ათწლეულების მანძილზე ჩამოყალიბდა და ცხოვრების წესიც, ღამით დაიშლება. უნარები, ცოდნა, მნიშვნელოვანი თვისებები - ყველაფერი გაურკვეველია. ასეთი უარყოფითი მომენტები ხელს უწყობს სოციალურ დაბერებას. ყველაზე პენსიონერებს ფსიქოლოგიური დაბნეულობა განიცდიან, განიცდიან მათ უსარგებლოობას და უსარგებლოობას. თვითგამორკვევის პრობლემა კვლავ კვლავ წარმოიქმნება სოციალურად სასარგებლო, სოციალურ ცხოვრებაში.

ფსიქოლოგია პროფესიულ თვითგამორკვევას

პროფესიონალური თვითგამორკვევის პროცესების შიდა ფსიქოლოგია დაკავშირებულია პერსონალური თვითგამორკვევისა და ცხოვრების წესის არჩევასთან. ამ პროფესიის შერჩევა, პირი საკუთარი არსებობის წესს გეგმავს, ამავე დროს სიცოცხლის ღირებულებებთან მომავალი პროფესიული პიროვნების სტატუსთან.

ამ პრობლემას შეეხო შემდეგი მკვლევრები: გინზბურგი, კ.ა. აბულხანოვა-სლავსკაია, N.S. პრიალაჰნიკოვი, ე.ი. ხელმძღვანელები, EF ცერი, ე.ა. კლიმოვი.

საკითხის პროფესიონალური თვითგამორკვევის საკითხები გამოიკვლიეს ყველაზე სრულყოფილი და თანმიმდევრულად N.S. პრიალაჰნიკოვა, ე.ა. კლიმოვა, ე. ცერი.

ე.ა. კლიმავმა ადამიანის თვითშეგნება მიაწოდა ადამიანის განვითარების ფსიქიკური გამოვლინების ხარისხს. ადამიანის სიცოცხლის განმავლობაში, გარკვეული დამოკიდებულება იქმნება შრომის სხვადასხვა სფეროში, მათი შესაძლებლობების იდეა, ჩამოყალიბებულია პროფესიები, და პრიორიტეტები ხაზს უსვამს.

ე.ა. თვითგამორკვევისას ყველაზე მნიშვნელოვანი კომპონენტი კლიმოვი თვითგამორკვევის ფორმირებაა.

პროფესიული იდენტურობის სტრუქტურა მოიცავს:

- კონკრეტული პროფესიული საზოგადოების ("მშენებლები ვართ") კუთვნილების შესახებ ცნობიერების ამაღლება;

- მათი ადგილის შეფასება და პროფესიის სტანდარტებთან შესაბამისობა (ერთ-ერთი საუკეთესო სპეციალისტი, ახალბედა);

- ინდივიდუალური ცოდნა მისი ცნობის შესახებ სოციალურ ჯგუფში ("მოხსენიებული, როგორც კარგი სპეციალისტები");

- ძლიერი და სუსტი მხარეების ცოდნა, ქმედების ინდივიდუალური და წარმატებული მეთოდები და თვითშეფასების გზები;

- პირადი ხედვა, ასევე მომავალში მუშაობა.

ე.ა. კლიმოვი პროფესიულ თვითგამორკვევის ორ დონეზე აღნიშნავს:

- გნოსტიკო (თვით ცნობიერების და ცნობიერების რესტრუქტურიზაცია);

- პრაქტიკული (პირის სოციალური სტატუსის ცვლილებები).

E.F. Zeer ხაზს უსვამს ინდივიდუალური თვითგამორკვევის პრობლემას გამოყენებითი ფსიქოლოგიის კონტექსტში, სადაც აღინიშნება პროფესიონალური თვითგამორკვევის:

- შერჩევითი ინდივიდუალური დამოკიდებულება სამყაროში პროფესიის სამყაროში;

- არჩევანი ინდივიდუალური თვისებების და თვისებების გათვალისწინებით, ასევე სოციალურ-ეკონომიკური პირობები და მოთხოვნები პროფესიაში;

- მუდმივი თვითგამორკვევის სუბიექტი მთელი ცხოვრება;

- გარე ღონისძიებების განმარტება (რეზიდენციის შეცვლა, დამთავრების);

- ინდივიდუალური სოციალური სიმწიფის გამოვლინება თვითრეალიზაციის მჭიდრო კავშირით.

ამოცანები თვითმმართველობის განსაზღვრაში ხდება ყველა განსხვავებულად პროფესიული განვითარების თითოეულ ეტაპზე. ისინი განპირობებულია გუნდში, სოციალურ-ეკონომიკურ პირობებში, პროფესიულ და ასაკთან დაკავშირებული კრიზისებით, მაგრამ წამყვანი როლი ინდივიდუალურ საქმიანობას რჩება და მისი პირადი პასუხისმგებლობაა პასუხისმგებელი.

E.F. Zeer მიიჩნევს, რომ თვითგამორკვევის არის მნიშვნელოვანი ფაქტორი თვითრეალიზაციის ინდივიდუალური პროფესიის.

H. S. Pryazhnikov- მ საკუთარი თვითგამორკვევის საკუთარი მოდელი წარმოადგინა, რომელშიც შედის ისეთი კომპონენტები:

- სოციალურად სასარგებლო შრომის ინდივიდუალური ღირებულებების ცნობიერების ამაღლება და პროფესიული მომზადების საჭიროება;

- სოციალურ-ეკონომიკურ ვითარებაში ორიენტაცია, ისევე როგორც არჩეული შრომის პრესტიჟის პროგნოზირება;

- პროფესიონალური მიზანი ოცნების განმარტება;

- პროფესიული უშუალო მიზნების შერჩევა, შემდგომი მიზნების მიღწევის ეტაპად;

- სასწავლო დაწესებულებებისა და დასაქმების ადგილების შესაბამისი სპეციალობებისა და პროფესიების შესახებ ინფორმაციის მოძიება;

- გეგმების განხორციელებისათვის აუცილებელი პიროვნული თვისებების იდეა, ასევე მიზნების მისაღწევად შესაძლო სირთულეები;

- თვითგამორკვევის საბაზისო ვერსიაში მარცხის შემთხვევაში პროფესიის არჩევისას სარეზერვო ვარიანტების ხელმისაწვდომობა;

- პირადი პერსპექტივების პრაქტიკული განხორციელება, კორექტირების გეგმები.

პროფესიული თვითმმართველობის განსაზღვრა N.S. Pryazhnikovu ხდება შემდეგ დონეზე:

- შრომის სპეციფიკური ფუნქციის თვითგამორკვევის შესახებ (თანამშრომელი ხედავს საქმიანობის მნიშვნელობას ოპერაციების ხარისხობრივ შესრულებაზე ან ინდივიდუალური შრომითი ფუნქციებით, ხოლო ინდივიდუალური ქმედებების არჩევის თავისუფლება შეზღუდულია);

სპეციფიკური სამუშაო გარემოში, რომელიც მოიცავს გარკვეულ უფლებებს, შრომას, მოვალეობებს), ხოლო მრავალფეროვანი ფუნქციების შესრულებისას ახორციელებს სამუშაოს შესრულების თვითრეალიზებას, სამუშაო პოზიციის შეცვლისას უარყოფითად იმოქმედებს სამუშაოს ხარისხზე და იწვევს თანამშრომელთა უკმაყოფილებას

- ცალკეული სპეციალობის დონის განსაზღვრა ითვალისწინებს დასაქმების პოზიციების შეცვლას, რაც საშუალებას აძლევს გაზარდოს ინდივიდუალური თვითრეალიზაციის შესაძლებლობები;

- კონკრეტული პროფესიის თვითგამორკვევას;

- ცხოვრების თვითგამორკვევის უკავშირდება ცხოვრებისეული არჩევანი, რომელიც მოიცავს დასვენების და თვითმმართველობის განათლება;

პიროვნული თვითგამორკვევის განსაზღვრა განისაზღვრება თვითმმართველობის იმიჯის და მისი განცხადებების გარშემო (ინდივიდუალურ პიროვნებაზე მაღლა იზრდება ინდივიდუალურ პიროვნებაზე, პროფესია, ხდება მისი პირადი ცხოვრების ოსტატი და მის გარშემო მყოფი ადამიანები, როგორც კარგი სპეციალისტი და პატივცემული, უნიკალური პიროვნება);

- კულტურის პიროვნების თვითგამორკვევას ინდივიდუალური ინდივიდუალური ორიენტაცია ახასიათებს სხვა ადამიანებში "გაგრძელება" და ახასიათებს მნიშვნელოვანი წვლილი კულტურის განვითარებაში, რაც საშუალებას იძლევა, ვისაუბროთ ინდივიდის სოციალური უკვდავების შესახებ.

პროფესიული თვითგამორკვევის პრობლემა

Опыт профконсультационной работы показывает, что, учащиеся, которые не выбрали профессию, зачастую обращаются за помощью к психологу для определения вида деятельности, где они наиболее будут способны. За этим кроется неосознанное желание переложить решение жизненной проблемы на другого индивида. ამგვარი გეგმის სირთულე ხშირად წარმოიქმნება მოსწავლეთა პროფესიული შესაბამისობის ადეკვატური აღქმის გამო, მათი შესაძლებლობებისა და შესაძლებლობების შეფასების უუნარობა და მათ პროფესიულ სამყაროსთან დაკავშირება.

ბევრ სტუდენტს არ შეუძლია უპასუხოს: "რა საქმიანობა გსურთ ამის გაკეთება?", "რა შესაძლებლობები ხედავენ საკუთარ თავს?"; "რა თვისებები მნიშვნელოვანია მომავალი პროფესიის დაუფლების წარმატებისთვის?"

ცოდნის დაბალი კულტურა, ისევე როგორც თანამედროვე პროფესიის იგნორირება ართულებს ცხოვრების სკოლის მოსწავლეების არჩევანს.

ფსიქოლოგის პროფესიული ხელმძღვანელობის მუშაობა უნდა გადაკეთდეს დიაგნოსტიკურად, როგორც ფორმირებადი, განვითარებადი, დიაგნოსტიკური და კორექციული. საკონსულტაციო სამუშაოების ეტაპები მიზნად ისახავს სტუდენტების გააქტიურებას პროფესიის ცნობიერების, დამოუკიდებელი არჩევანის სურვილის ჩამოყალიბებაში, ცოდნის გათვალისწინებით.

Загрузка...