ფსიქოლოგია და ფსიქიატრია

განქორწინების მიზეზი

განქორწინების მიზეზი ისინი აბსოლუტურად მრავალფეროვანია, მართლაც დიდი რაოდენობითაა მათგანი, მაგრამ შედეგი ყოველთვის ერთი ან ორი ადამიანია განადგურებული საზოგადოების ჩამოყალიბებული ერთეულები და გაუგებრობის გამო, კონფლიქტების მოგვარების უუნარობა, ერთმანეთის მოსმენის უუნარობა.

მეუღლეთა განქორწინების მიზეზი სუბიექტური და ობიექტურია. მეუღლეებისთვის ოჯახის დეზინტეგრაცია სერიოზული გამოცდაა ორი გულისთვის. სტატისტიკური მონაცემებით, ქორწინების ბონდის მაქსიმალური პროცენტული წილი მოდის პირველი ოთხი წლის განმავლობაში ერთობლივ ქორწინებაში (დაახლოებით 40%). ქორწინების დაშლის ძირითადი მიზეზი ოჯახური ურთიერთობების პარტნიორების მზადყოფნის ნაკლებობაა.

განქორწინების სტატისტიკა

ქორწინება დღეს გალიაში არ არის სიცოცხლის მსჯავრი. დღეს, სტატისტიკურად, ყოველი მეორე ოჯახი გარდაიქმნება, როდესაც ყოველი მესამე ნაწილი განქორწინებულია 10 წლის წინ. პირველი ერთობლივი წლების განქორწინების მაჩვენებელი დაახლოებით 40 წლისა, პირველი 10 წლის განმავლობაში - 60% -ზე მეტს.

სტატისტიკურად, ოჯახში ყველაზე მეტად პასუხისმგებელი და სერიოზული პერიოდი 21-დან 30 წლამდე ასაკის პარტნიორები არიან. თუმცა, ქორწინება 30 წლამდეა გაფორმებული, ორჯერ უფრო გამძლეა, ვიდრე ქორწინება, როდესაც მეუღლეები ოცდაათზე მეტხანს იყვნენ ჩამოყალიბებული. ეს იმითააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააააა- ადამიანები, რომელთა ასაკიც ოცდაათი წლისაა, უფრო რთულია ოჯახური როლის შესრულება. ახალგაზრდები ბევრად უფრო ადვილად იციან თავიანთ ჩვევებს, მოლოდინები, რომლებსაც შეუძლიათ პარტნიორის დაზიანება.

განქორწინების ძირითადი მიზეზები: არასათანადოდ განიხილება ქორწინება ან გაერთიანება გაერთიანება, ღალატი, ერთმანეთთან პარტნიორების ინტიმური უკმაყოფილება, ოჯახური ცხოვრების მზადყოფნის ნაკლებობა, შეხედულებებისა და სიმბოლოების შეუთავსებლობა, ერთ-ერთი პარტნიორის სასმელი (ალკოჰოლიზმი).

განქორწინების ყველაზე გავრცელებული მიზეზები თანამედროვე ოჯახებში (42%) არის ოჯახური ცხოვრების პარტნიორების ფსიქოლოგიური და პრაქტიკული გაუთვალისწინებელი. ამგვარი უპრეცედენტოობა შეიძლება გამოხატავდეს პარტნიორების უხეშობაზე, დამცირებასა და შეურაცხყოფას ერთმანეთის მიმართ, არ სურს ბავშვის სიცოცხლესა და აღზრდას, ერთ-ერთი მეუღლის სიხარბეს, საერთო ინტერესების არარსებობას, ერთმანეთის დათმობაზე უარის თქმის უუნარობას, აღმოფხვრას კონფლიქტები და ცხოვრების უუნარობა.

მეორე ადგილზე მიზეზების გავრცელების სიხშირეში ერთ-ერთი პარტნიორის ალკოჰოლიზმია. ამ მიზეზით გამოკითხული მამაკაცების 23% და ქალთა 31%.

განქორწინების მიზეზთა სტატისტიკა აღნიშნავს, რომ მრუშობა (ღალატი) მესამეა (სუსტი სქესის 15% და მამაკაცთა 12% ამ მიზეზით).

მხოლოდ 9% ქალები მიუთითებენ მიზეზი დაშლის ურთიერთობების ნაკლებობა დახმარების პარტნიორი სახლში. კვლევებმა აჩვენა, რომ 40% ქმარს დაეხმარებიან თავიანთი ცოლები ოჯახურ ცხოვრებას.

განქორწინების დარჩენილი მიზეზები თანამედროვე ოჯახებში უმნიშვნელო როლს ასრულებს. მაგალითად, გამოკითხულთა მხოლოდ 3.1% დაფიქსირდა ყოველდღიური არეულობის, მატერიალური სირთულეების - 1.8%, მატერიალური კეთილდღეობის განსხვავებული შეხედულებები - 1.6%, ერთ-ერთი პარტნიორის უსაფუძვლო ეჭვი - 1.5%, ინტიმური უკმაყოფილება - 0, 8% და ბავშვების არყოფნა - 0.2%.

განქორწინების მიზეზები მამაკაცების თვალსაზრისით. გამოკითხულთა 37% მიუთითებს ოჯახის დაშლის ძირითად მიზეზზე - სერიოზული ინტიმურობის არარსებობა. 29% მამაკაცებს ყოველდღიური სინაზისგან აკლდა, ხოლო 14% - არ იყო შეზღუდული ინტიმური ურთიერთობები. გამოკითხულთა 9% უკმაყოფილებას გამოთქვამს მათთვის შეშფოთების გამო. ძლიერი სქესის წარმომადგენლების 14% ემსახურებოდა დამონებას.

ყველა გატეხილი ქორწინების საერთო პრობლემა ისაა, რომ ადამიანებს არ გააცნობიათ, რომ განქორწინებამდე, რატომ დაიძაბა ოჯახი. აქედან გამომდინარე, დასკვნა იმისა, რომ თუ მამაკაცები და ქალები ერთმანეთთან ლაპარაკობდნენ, სწავლობდნენ ერთმანეთს, მათ შეეძლოთ აღმოფხვრას ბევრი პრობლემა, რომლებიც წარმოიქმნება ოჯახთან ერთად ცხოვრებისა და გადარჩენაში.

სტატისტიკური მონაცემებით, 50 წლამდე ქალები და მამაკაცები 50 წლის შემდეგ გახდებიან განქორწინების ინიციატორი.

განქორწინების მიზეზები ოჯახში

დღეს, სამწუხაროდ, დაკარგულთა ღირებულება და ქორწინების ბონდის ხელშეუხებლობა დაკარგულია. თანამედროვე ახალგაზრდა თაობა საკმაოდ არასასიამოვნო და ოჯახური კავშირების შესახებ საკმაოდ მწირია. ადრეული ოჯახის ფორმირება ხდება განქორწინების სერიის მაქსიმალური პროცენტული მაჩვენებლით. იმის გამო, რომ არასრულწლოვანი ახალგაზრდები, რომლებიც ხასიათდებიან დაბალი სულიერი და სოციალური განვითარების დონით, ყველაზე ხშირად დაქორწინდებიან, სქესობრივი კავშირის დამყარება ოჯახური ურთიერთობების ხელმძღვანელს. ახალგაზრდებს მიაჩნიათ, რომ ეს არის სქესობრივი და ძლიერი ოჯახური კავშირები.

ოჯახში განქორწინების მიზეზები ასევე იმის გამო, რომ თანამედროვე საზოგადოებაში კაცობრიობის ძლიერი და სუსტი ნახევრის როლი შეცვლილია. დღეს ქალების უმრავლესობა ასრულებს მამრობითი მოვალეობებს. ისინი აღარ არიან კმაყოფილი კვერცხის მხოლოდ მეკარის როლით. და მამაკაცები სიამოვნებით აძლევენ მათ პასუხისმგებლობას.

ხშირად, ქორწინების ობლიგაციების ხარვეზია ერთადერთი მისაღები გადაწყვეტილება, როდესაც პარტნიორებს შორის ურთიერთობები არ განვითარდა. ყველაზე ხშირად, განქორწინების ინიციატორები ახალგაზრდა ქალები არიან, იმის გამო, რომ მათი მოლოდინი არ დაკმაყოფილდა. როდესაც ისინი დაქორწინდნენ, ისინი ოცნებობდნენ მოსიყვარულე, მზრუნველი, ოდნავ რომანტიკული, ერთგული და ერთგული კაცი და რეალობა იყო ერთმანეთისგან დამატებითი პასუხისმგებლობებისა და ეტაპობრივი გასხვისება.

განქორწინების მიზეზი ოჯახში, როგორც ყველაზე გავრცელებული - არის ღალატი. იმის გამო, რომ adultery ეხება ყველაზე მნიშვნელოვანი გრძნობების ორი პარტნიორი - სიყვარული, რომელიც მნიშვნელოვანი სამოტივაციო ფაქტორი ქმნის ოჯახის შექმნა. ღალატი მიუთითებს მრევლს, სხვადასხვა აკუმულირებულ წინააღმდეგობებს, პარტნიორებს შორის გადაუჭრელი კონფლიქტები. ერთ-ერთი პარტნიორის ღალატი საკმაოდ საერთო ქცევაა, რომელიც მდიდარ ოჯახებშიც კი შეიძლება სტაბილური ურთიერთობებით მოხდეს. ხშირად ხშირია ქორწინების უკმაყოფილება ხშირი მიზეზი ე.წ. "ადრეული ვადის" ქორწინების დაშლისთვის, იმ შემთხვევაში, როდესაც ორივე პარტნიორი ძალიან მწირია და არ აცნობიერებს ოჯახის მორალური და ღირებულებების თვისებებს.

ქორწინებაში ერთგულება და ერთგულება, ხშირ შემთხვევაში, დამოკიდებულია ქორწინებამდე პარტნიორების საქციელზე. სტატისტიკის მიხედვით, კაცობრიობის ძლიერი და სუსტი ნახევარი, რომელსაც ქორწინებამდე სქესობრივი კავშირი აქვს, უფრო ადვილად სცილდება conjugal ერთგულების ფიცი. ეს ქცევის მიზეზი ისაა, რომ ადრეული სქესობრივი ცხოვრება ეფუძნება ძირითადად არა ორმხრივ სიყვარულს, რაც კიდევ უფრო იწვევს ვალდებულებების შემცირებას და სხვა პარტნიორის მიმართ მოვალეობის განცდას.

ბოლო პერიოდში, სასამართლოში განქორწინების მიზეზები მკვეთრად გაიზარდა. ასეთი მიზეზებით არის ოჯახური ძალადობა, ნარკომანია ან ალკოჰოლიზმი.

ხშირია ჩვეულებრივი მოწყენილობა, როგორც ოჯახის დაშლის მიზეზი. სიყვარულის დაცემის პერიოდი დამთავრდა, ვნებები დამშვიდობება, "ერთობლივი მოსასმენი" დრო გაცილებით შორს დარჩა, პარტნიორები გახდნენ ოჯახის სიმშვიდე და ჩვეულებრივი ალგორითმია და რუტინული ერთად ცხოვრობს დომინანტური ასპექტი. ერთად მცხოვრები პირველი წლის განმავლობაში, პარტნიორები სწავლობდნენ ერთმანეთის სუსტი მხარეები და კეთილგანწყობილები და იღებდნენ მათ. ისინი არ ელოდება აბსოლუტურად სიურპრიზები, სიურპრიზები ერთმანეთისგან. მათი მთელი ცხოვრება დახატულია საათში - სახლი, სამუშაო, ბავშვები, სექსზე დასვენება და ა.შ. აქედან გამომდინარე, გასაკვირი არ არის, რომ გარკვეული დროის შემდეგ ერთმანეთისგან პარტნიორების გამიჯვნაა. უფრო ხშირად, ვიდრე მამაკაცის უპატივცემულობა უფრო მეტად გრძნობს ქალს, განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, თუ იგი არ მუშაობს, ის მხოლოდ ზრუნავს სახლში და შვილებს.

დაუმთავრებელი უმაღლესი განათლება ან პროფესიული კვალიფიკაციის ასამაღლებლად არ იწვევს ქალთა პარტნიორების დანაშაულს, რადგან მას ძალიან სწირავდა. კაცი, ამასთან ერთად, არ არის დაინტერესებული ქალთა პრობლემებზე, რადგან მას აქვს საკმარისი საკუთარი. შედეგად, ოჯახური ურთიერთობები კლებულობს. ქმარი უთმობს ყველა დროის მუშაობას. მეუღლე, დაღლილი გულგრილობა და კომუნიკაციის ნაკლებობა, გამოდის მისი საყვარელი მხარის მხრიდან.

არანაკლებ სერიოზული გამოცდა ძალა ობლიგაციები ქორწინების ელოდება დრო და დაბადებიდან პირველი შვილი. ოჯახის დაშლა საკმაოდ დიდი პროცენტული მაჩვენებელია ბავშვის დაბადებიდან პირველი წლის შემდეგ და ამ პერიოდში ქმარი ხდება განქორწინების მთავარი ინიციატორი.

მშობიარობის შემდეგ, ქალს ადამიანი უკმაყოფილოა. ხშირად, მამები იმავე შეცდომებს იძენენ და იკავებენ მეუღლისთვის ბავშვის მოვლა-შენახვის ყველა პასუხისმგებლობას. აქედან გამომდინარე, ქალი თითქმის აღარ დარჩა მისი მეუღლისთვის, რადგან ის ყველაფერს ბავშვს აძლევს. შედეგად, დისკომფორტი აუცილებლად წარმოიქმნება ოჯახურ ურთიერთობებში, ქმარი გრძნობს არასრულყოფილი, ჩამორჩენილი, არასაჭირო. ქმარიდან ყველა პრეტენზიის შემთხვევაში, მეუღლეს შეუძლია უპასუხოდ ადექვატურად იმოქმედოს. ყოველივე ამის შემდეგ, მას არ აქვს საკმარისი ძილის მთელი დღე, არავის არ ესმის, ის დაღლილია. კაცი ხედავს ერთადერთი გზა - განქორწინება. ამ შემთხვევაში სრული თავისუფლება მისთვის მოვალ, ვალდებულებებისა და შეურაცხყოფის გარეშე მოვა. ამის თავიდან ასაცილებლად, ბავშვის მოვლა უნდა გაიზიარონ ორივე მეუღლეებს შორის.

ხშირია, ნარკოტიკების მოხმარება და სისუსტე განქორწინების მიზეზებია. ასეთი ადამიანები პირველად უნდა განიხილებოდეს საწყის ეტაპზე.

საბინაო პრობლემა ასევე არის ოჯახური ურთიერთობების განადგურების ყველაზე გავრცელებული მიზეზები. სიყვარულით დაცემისას, ახალგაზრდებში ჩანს, რომ ეს სამოთხეა ახლობლებს და ქოხში. თუმცა, საკუთარი საცხოვრებლის ნაკლებობა მშობლებთან ერთად ცხოვრობს კონფლიქტურ სიტუაციებსა და სკანდალებს. ამის შედეგია განქორწინება.

ძლიერი ნახევარი უნარშეზღუდულ ოჯახს, სიღარიბეს, ოჯახურ ურთიერთობებს არღვევს ხშირ მიზეზებს. მუდმივი მოთხოვნის გამო, სუსტ ნახევარს ხშირად აქვს პრეტენზია ადამიანის შესახებ, რომელიც მუდმივი საყვედურიდან გამომდინარეობს თავმოყვარეობა. ქალი თავად უნდა უზრუნველყოს მისი ოჯახის ან იპოვოთ ადამიანი, რომელიც უზრუნველყოფს მის და შვილებს. შედეგად, ქორწინება გარდაიქმნება. ასევე, ფონდების ნაკლებობა პარტნიორების უუნარობაა ოჯახის ბიუჯეტის სწორად დაგეგმილი, განსხვავებული მოსაზრებები ფონდების ხარჯვის შესახებ.

სიყვარულის დაკარგვა ქორწინების ობლიგაციების დარღვევის ხშირი მიზეზია.

განქორწინების მიზეზები საჩივრის შესახებ განცხადებაში

"რა მიზეზით უნდა განისაზღვროს განქორწინების დროს?" არის ის ერთ-ერთი მთავარი კითხვა, რომელიც ადამიანებს, რომლებიც გადაწყვეტენ, დათხოვონ ქორწინება. ხშირია ადამიანები, რომ განქორწინების სარჩელის შეტანისას არ იციან, რა მიზეზს უთითებენ სასამართლოში განქორწინების მიზეზი. ყველაფერი ნათელია: სიყვარული გაიარა, ქმარი სასმელი, ცოლი პატივს არ სცემს, მატერიალურ პრობლემებს და ა.შ. თუმცა, რამდენიმე ადამიანმა იცის, თუ როგორ დაწერა სწორად ოფიციალურ დოკუმენტში.

ქორწინების ობლიგაციების დარღვევის პრეტენზიები შედგენილია სტანდარტული ნიმუშის მიხედვით. ზოგიერთ შემთხვევაში, საჭიროა განქორწინების მიზეზი. განქორწინების მიზეზები პირობითად იყოფა პირადი, საყოფაცხოვრებო, მატერიალური (ფინანსური) ან ინტიმური ბუნების, ღალატის მოტივებში.

თქვენს ურთიერთობაში, გასხვისებაზე დომინანტები, გრძელდება გაღიზიანება, მტრობა გაჩნდა, მიხვდა, რომ აღარ იყვარებდი ერთმანეთთან და განქორწინების გადაწყვეტილება მიიღო, მაგრამ არ იცი, რა მიზეზით განქორწინების დროს მიუთითეთ, ამ შემთხვევაში თქვენ უნდა ყურადღებით შეისწავლოს კანონმდებლობა ან გამოიყენოს იურიდიული დახმარების მისაღებად.

თუ ფიქრობთ, რომ განქორწინების მიზეზი პირადია, მაშინ განცხადების ფორმულირება შეიძლება იყოს: "ოჯახების შენარჩუნება შეუძლებელია იმის გამო, რომ ორივე მეუღლე დაკარგა გრძნობების სიყვარული, რაც ქორწინების მთავარი მიზეზი იყო".

თუ შენს პარტნიორთან მუდმივი მტრული დამოკიდებულება განიცდი, მას არანაირი პატივისცემა არ აქვს, თქვენ ვერ ხედავთ სხვა პრობლემებს არსებული პრობლემების მოსაგვარებლად, განაცხადის ფორმულირება შეიძლება: "მე ვფიქრობ, რომ ქორწინების შენარჩუნება სრულიად შეუძლებელია, იმის გამო, რომ მე მტრული დამოკიდებულება მაქვს შენი მეუღლე. "

კანონმდებლობა ითვალისწინებს მეუღლეთა ქორწინების შეწყვეტის შესახებ გადაწყვეტილების მიღების მიზეზებს. ხშირად, ამ სერიოზულ ნაბიჯს შეიძლება რამდენიმე მიზეზი ჰქონდეს და არა ერთი. საჩივრის განცხადება ერთი მიზეზით მიუთითებს, მაგრამ ყველაზე გლობალური. ერთი წინადადებაში კომპეტენტურად ჩამოყალიბებული მიზეზი უნდა შეიცავდეს ოჯახში წარმოქმნილი პრობლემის მთელ ძირითად მნიშვნელობას.