ფსიქოლოგია და ფსიქიატრია

რა არის სიყვარული?

ადამიანის არსებობის მთელი პერიოდის განმავლობაში, სიყვარულის კონცეფცია ძალიან ბევრს აღწერს. თითოეული ადამიანი საკუთარ გზას აღიქვამს. რა არის დაავადება, ემოცია, შეგრძნება, მდგომარეობა, ინტიმური მოზიდვა? მაგრამ ხშირად ისინი საუბრობენ სიყვარულზე, როდესაც ისინი აღწერენ ურთიერთობას მამრობითი სქესის წარმომადგენლებისა და გოგონების წარმომადგენელთა შორის. ეს გრძნობა არ შეიძლება განიხილებოდეს როგორც ცალმხრივი, ისე სტანდარტული. სიყვარული არ არის ჩვეულებრივი განცდა ან გამოცდილება, ეს არის ადამიანების ყოფნა გარკვეული მსოფლმხედველობის, ფასეულობების და სიყვარულის ინდივიდუალური თვისებების თანდასწრებით. სიყვარული აღწერს არა იმდენად სიტყვებს, არამედ ქმედებებს, ინდივიდის ქმედებებს, მის ქმედებებსა და გამოცდილებას.

რა არის სიყვარული მამაკაცსა და ქალს შორის?

სიყვარული, სიყვარული, სიყვარული-ვნება ან სიყვარულის ჩვევა, სამომხმარებლო ან სიყვარულით მიცემა, სხვადასხვა ჯიშების სიყვარულის სახეები. იმისათვის, რომ შეიქმნას მდგომარეობა, რომელსაც აქვს დიდი გავლენა სიყვარულის განვითარებაზე, საკმარისია იმის დასადგენად, თუ რა საფუძველს იძლევა ეს გრძნობა. სავარაუდოდ, ეს იქნება სოციალური სტერეოტიპი, ფიზიოლოგიური მოზიდვა, ადამიანის სულის მდგომარეობა, რაღაც ქცევის ხელმძღვანელი: გონება ან გრძნობები. სიყვარულის ბუნება და ტიპი განისაზღვრება ხალხის ან ცხოვრების სუბიექტის დამოკიდებულება, მისი აღქმა საზოგადოებაში. ეს არის ინდივიდუალური გარე სამყაროს ასახვა.

სიყვარული ასეთი ურთიერთგამომრიცხავი განცდაა, რომელიც გაბრაზებულია, ან რომლიდანაც გაქრება, ძალიან დაფასებული ან უგულვებელყოფილია. ეს ზრდის ან ანადგურებს ადამიანის გონებრივ და ფიზიკურ ჯანმრთელობას. ყველგან ყვირილის სიყვარული სტერეოტიპების შესახებ ყველგან ყვიროდა, იქნება ეს ტელევიზია, რადიო, წიგნები, ბილბორდები. ეს არის გარკვეული სოციალური თამაში, სადაც ყველამ თავიანთი ნადირობა და მათი მტაცებელია, აყვავებულ ალიანსებს ქმნის. ეს სიმართლეა? თავდაპირველად, ადამიანი დაინტერესებულია, თუ როგორ უნდა გაეცნოს მის ნახევარს, გაიგოს საკუთარი თავი, მიყვარს მისი ან გამოიყენოს იგი. მომავალში, ზოგი ეძებენ გზებს, განავითარონ გრძნობები, სხვები მათი მანიფესტაციისთვის და სხვებისთვის, თუ როგორ შევინარჩუნოთ სიყვარულის განცდა. ზოგიერთი ადამიანი მართლაც ეძებს ამ განცალკევებისგან გაქცევის შესაძლებლობას, რამაც გაანადგურა ყველა გამოვლინება. თუ ყველაფერი არ არის გლუვი და გრძნობა ქრება ქალსა და მის საყვარელს შორის, ძნელია ჩნდება - როგორ უნდა შეწყდეს ტანჯვა და სხვა წამება, როგორ შეწყვიტოს მოყვარე ან გაყოფა.

შეგიძლიათ სიყვარულის შესახებ ლაპარაკი ხანგრძლივი დროის მანძილზე, სხვადასხვა მიმართულებით. უპირველეს ყოვლისა, ის მზრუნველია, უანგაროა და ორივე პიროვნების სიცოცხლეში მხოლოდ კმაყოფილება მოაქვს. ეს არის ინდივიდუალური სირთულეების წინააღმდეგობა. ერთხელ ის შეხვდა ერთდროულად, ერთხელ ოცნებობდა მისი ცხოვრების ინდივიდუალობას, რომელსაც შეეძლო მისი არსებობის შეცვლა, ემოციების შეღებვა და ჰარმონია შექმნა. ამავდროულად, ადამიანები ინტიმური მოზიდვისადმი ასეთი მაღალი განცდების შემცირებას განაპირობებენ. დიახ, რა თქმა უნდა, სიყვარულის ტრადიციული საფუძველი სექსუალური მოზიდვაა. მას შემდეგ, რაც დადასტურდა ნეირომეცნიერების მიერ ადამიანების ტვინის აქტივობის შესწავლის შემდეგ, სექსუალური სურვილი მიზნად ისახავს მიზნად დოპინამერიკულ მოტივაციას, რომელიც ხელს უწყობს შეწყვილებული ობლიგაციების ჩამოყალიბებას. უპირველეს ყოვლისა, როგორც ფუნდამენტური ფაქტორი, სექსუალური მოქმედება მოზარდებში, როდესაც ღირებულებები და ადეკვატური პირადი მსოფლმხედველობა სრულად არ არის განვითარებული. მოზარდი ასაკი ახასიათებს ინტიმური განზრახვების უფრო დახვეწილი გამოვლინებით. საგანი შეცდომას ხდის, როდესაც იგი აღიქვამს სწრაფვა სიყვარულის წყაროდ.

ზნეობრივად ზრდასრული ადამიანისთვის სიყვარული არ არის ყოველდღიური განცდა, მაგრამ ცხოვრების წესი გარკვეული პრიორიტეტით, როგორიცაა პასუხისმგებლობა, პატივისცემა, ყურადღება და ურთიერთგაგება.

ფსიქოლოგიის პარადიგმის ამ განცდების გათვალისწინებით, არ შეიძლება განისაზღვროს ინდივიდის ქმედებების ან მდგომარეობის ნათელი აღწერილობის ფარგლებში. სიყვარულის გამოვლინება უშუალოდ უკავშირდება ადამიანის აღქმას. ამდენად, ამ განცალკევების განცდაში რამდენიმე პოზიციაა:

• ნულოვანი პოზიცია - "მხოლოდ" სიყვარული. ეს არის პარტნიორობის ფიზიოლოგიური გამოვლინება: ინდივიდუალურად დრამატულად იკვრება, მხოლოდ ქრება, მიუხედავად იმისა, რომ საგანი ნებაა. სოციალური ნიმუში ჩართულია ცნობიერებაში ინდივიდუალური. გრძნობების სწრაფი და უგუნური ფორმირება, რომელიც ხშირად მთავრდება პიროვნების იმედგაცრუებაზე. წყვილიდან ერთმა ადამიანმა თავად იცის, რომ შეყვარებულის როლი შეასრულოს, გაითვალისწინოს სიყვარულის "სტანდარტის" ქცევითი ნორმები, რომელიც ხშირად საზოგადოებაზეა გათვლილი.

• პირველი პოზიცია არის სიყვარული და "მე". ის მოქმედებს, როგორც ინდივიდუალური ცხოვრების პოზიცია უფრო მეტად, უფრო მეტად დაუყოვნებლივ, ვიდრე შეყვარებულს. სიყვარულის ერთ-ერთი სუბიექტი ცხოვრობს ადამიანების მოთხოვნილებების, საჭიროებების ხარჯზე და შეყვარებული ინტერესების (სიყვარული-სურვილი) ხარჯზე. ხანდახან იგი "სიყვარულს" უწოდებს: საინტერესოა რაღაცის მიცემა, ხოლო საჩუქარი უნდა იყოს მიზანშეწონილად იმ პიროვნების თვალსაზრისით, ვისაც სურს.

• მეორე პოზიცია - სიყვარული და "შენ". პიროვნების პოზიცია, როდესაც თავდაპირველად გაითვალისწინეთ საყვარელი ადამიანების ინტერესები და საჭიროებები. გამოჩნდება "სიყვარული-რეაგირების" ან "სიყვარულის მოვლის" ფორმებში. ამ პროცესში ადამიანი, როგორც ადამიანი, თავის საყვარელ სიყვარულს შლის, ცხოვრობს თავისი რჩეული მაქსიმალური სიამოვნებით. ზოგჯერ ის შეიცვლება სიყვარულის საშიშ პატიმრობაში.

• მესამე პოზიცია სიყვარულია და "ჩვენ". უფრო ლოიალური და მდიდარი ცხოვრების წესი. რამდენადაც მოსიყვარულე პირები, როგორც წყვილი, რამდენი ადამიანი მზად არის ცვლილებისთვის, რა წვლილი შეიტანეს მათ ურთიერთობებში. ადამიანები, როგორც ორი ადამიანის კავშირი, საკუთარ თავს, როგორც ერთი რამ, მზად არის გავიგოთ და შეიქმნას სიყვარული.

• მეოთხე პოზიცია არის სიყვარული და "სიცოცხლე". ასეთი მსოფლმხედველობით არსებობს მომავალი, წარსული და დღევანდელი ცნებები. კონცეფციები არსებობის მსოფლიოში გარშემო წყვილი და ხალხი განიხილება. სიყვარულის სუბიექტები ცდილობენ დაინახონ, თუ რამდენად შეუძლიათ თავიანთი გრძნობების განვითარებას, რათა მომავალში წლების განმავლობაში მათ შეუძლიათ თავიანთი გადარჩენა და რაღაც არა მარტო საკუთარ თავზე, არამედ მსოფლიოსთვის, ამ გრძნობის წყალობით.

• მეხუთე პოზიცია - "ანგელოზი". ინდივიდის სასიცოცხლო პოზიცია, რომელიც საშუალებას მისცემს მას სიყვარულის წყარო გახდეს, მისი გამოვლინება. გულისხმობს ქცევის ბრძნული კონტროლი, ადეკვატური ვალდებულება ზრუნვის სახით. პიროვნება სიამოვნებს და სიხარულს მოსიყვარულე ადამიანისთვის ზრუნავს. ასეთ პოზიციას ინდივიდუალური ქცევა ხშირად ყველაზე თვითრეალიზებული პიროვნებაა. მას აქვს ყველაფერი, რაც მას სჭირდება, ახლა ის მხოლოდ ზრუნავს იმაზე, რაც მზად არის მის საყვარელ მეგობარს.

ადამიანის სიყვარულის ღირებულება

დიდი ხნის შემდეგ საზოგადოება ცდილობს პრობლემის მოსაგვარებლად: აუცილებელია სიყვარულის გრძნობა ცხოვრებაში. არაფერი კრძალავს ცხოვრებას, აზროვნებისგან განსხვავების გარეშე, ურთიერთობებზე დაფუძნებული ურთიერთობებს, ურთიერთობებზე დაფუძნებულ ურთიერთობას და ნდობას. ხშირად ინდივიდს მივყავართ იმ დასკვნამდე, რომ სავარაუდოდ უფრო ადვილია სიყვარულის გარეშე ცხოვრება, რატომ არის საჭირო. სამყაროში ყველაფერი მიზნად არ არის შექმნილი, არსებობს გარკვეული ჰარმონია ადამიანის არსებობაში. ამ გრძნობის გარეშე, ადამიანის არსებობა განადგურდება.

განჩინება, რომ ეს გრძნობა არ არის საჭირო ინდივიდის მიერ წარმოიშობა არაერთგვაროვანი გრძნობების საფუძველზე, ხშირად გამოხატულია ახალგაზრდულ ასაკში. მაგრამ შეუცნობელი გრძნობები არ არის სიყვარული. სიყვარული არის სიყვარულის განცდა, პასუხისმგებლობა პარტნიორისთვის, ურთიერთგაგებისა და მხარდაჭერისთვის, როდესაც ყველაფერი კეთდება და ქმნის ერთმანეთს და ერთმანეთთან ურთიერთდამოკიდებულებაზე. პიროვნების ფსიქოლოგია განსაზღვრავს ადამიანის სიცოცხლის სიყვარულის ფაქტორს, როგორც ფუნდამენტურ, თუმცა მას აქვს სხვადასხვა ვარიაციები და ტრანსფორმაციები, ეს განცდა უპირატესობას ანიჭებს პიროვნების არსებობას. ფსიქოლოგები აღწერენ მამაკაცებსა და გოგონებს, როგორც სხვადასხვა ფსიქიკური სტრუქტურების მქონე პირებს, როგორც ორი განსხვავებული ბოძები. ეს არის სიყვარულის განცდა, რომელიც საშუალებას აძლევს მათ გაერთიანდნენ და შექმნან ახალი დასაწყისი, რათა გააგრძელონ თავიანთი რასის.

სიყვარული წამახალისებელია მრავალი მიზნით, რათა შექმნას ზღაპრები, ლექსები, ლეგენდები და იგავები. ნიჭიერი ადამიანების მიერ შექმნილი ნახატები, ქანდაკებები და არქიტექტურა იყო, როგორც მარადიული იმიჯი. ეს არის იმპულსი შექმნის, განვითარებისა და ჰარმონიის შესაქმნელად. მაგრამ ამით გაოცებული ადამიანი, ზოგჯერ ეს გრძნობა მოჰყვება კატასტროფულ შედეგებს. ერთი უძველესი იგავი ამბობს, რომ მღვდელმა, რომელიც ცდილობს დაეხმაროს ბავშვს სიმართლის გასაგებად "რა არის სიყვარულმა", ვერ შეძლო პასუხი გასცეს. მთავარია, რაც თავის გამოსვლაში იყო ნათქვამი, ის დრო სჭირდება, რომ შეისწავლოს გულწრფელობისა და სიმტკიცის შესამოწმებლად.

სიყვარული ხდება სიყვარულში: როდესაც თქვენ არ წარმოუდგენია თქვენი არსებობის გარეშე პარტნიორი, არავის გარდა "საყვარელ" როგორც ჩანს უკეთესი. საყვარელ ადამიანს აქვს მხოლოდ კარგი თვისებები. ჭეშმარიტი სიყვარული არის სიმშვიდისა და ბალანსის სტანდარტი, ის საშუალებას გაძლევთ იხილოთ ცუდი და ლამაზი თვისებები, ეხმარება მათ გაგება და მიიღოს ადამიანი, როგორც ის არის.

არა მხოლოდ პოეტები, ფსიქოლოგები, ფილოსოფოსები, არამედ ექიმები ჩართული იყვნენ ამ განცდების ნამდვილ გამოვლინებებში და მისი ინტერპრეტაცია დღეს რთულია. სიყვარული შეიძლება სპონტანურად გამოჩნდეს, როგორც პატარა წვერი, რომელიც წარმოიქმნება ყველაზე პატარა აქტით. დროთა განმავლობაში, ურთიერთდამოკიდებულება გადაიქცევა სიყვარულის ოკეანეში, რომელიც მოიცავს არა მარტო გულითა, არამედ მათ გარშემო არსებულ სამყაროს გულებში. სიყვარულის პრიზმა, ადამიანს შეუძლია გაიგოს და გააცნობიეროს ბევრი ახალი რამ, შექმნას ჰარმონია მის ცხოვრებაში, იცოდეს თავი.

უნდა ვაღიარო პირველი სიყვარული

"დაიცავით მინიმუმ" ყველაზე პოპულარული ვარიანტია, როდესაც unexplainable სახელმწიფო ჩანს, როდესაც ადამიანი აცნობიერებს, რომ ის არის სიყვარული. ეს არ არის ყველა ადამიანი ან ბიჭი, გოგო ან წარმატებული ლედი, რომელიც ჩქარობს, რომ იყოს პირველი, რომ ვაღიაროთ. მთავარი მიზეზი, რომ ადამიანი ეშინია გამოხატოს თავისი გრძნობები არის განცდა პანიკა, როდესაც ისინი არ მიიღებენ ან უარყოს. შიშის მოსმენის გრძნობები შიშის საგანიდან. ამ შიშის მიზეზი, ძირითადად, ღრმა ბავშვობაშია ან თაყვანისმცემელ ახალგაზრდებში. ეს არის პერიოდი, როდესაც იგი ახასიათებს ინდივიდს უფრო ღიად გამოხატოს თავისი გრძნობები, ამავე დროს ის დაუცველს ხდის მას. ამ ასაკში მწარე მწარე გამოცდილება გადაყვანილია ზრდასრულთა ცხოვრებაში და აიძულებს ინდივიდს გააკონტროლოს თავისი სურვილები და ემოციები უფრო ფრთხილად.

საინტერესო ფსიქოლოგიური ფაქტია ის, რომ სხვადასხვა სქესის წარმომადგენლები სიყვარულის კატეგორიულად განსხვავებულ მნიშვნელობას ქმნიან. ქალები იმას ნიშნავს, რომ "მე მთლიანად მიყვარხარ". მიუხედავად იმისა, რომ მამაკაცები ნიშნავს "მე ვარ პასუხისმგებელი ჩემი საყვარელი პასუხისმგებლობა." ხშირად, ეს გარკვეულ ფუნქციად ითარგმნება, როდესაც ქალბატონს გამოუცხადებს შერჩეულს: "მინდა გითხრათ" და კაცი: "მე შენ მიყვარხარ". ასეთი ფსიქოლოგიური მახასიათებლების გამო, გოგონები უფრო მეტად იყენებენ ზესახელმწიფოს სიყვარულს. რომ მან უნდა გამოიცნოს გრძნობები, რომლებიც გამოხატავს თავიანთი პრიზმების საშუალებით და იმოქმედონ საკუთარი თავი. მამაკაცის სქესის წარმომადგენლები ასეთ ქალბატონების მინიშნებით აბსოლუტურად განსხვავებულ კონცეფციას ქმნიან, მაგალითად, რომ გოგონას უბრალოდ flirts, გამოიყურება მეგობრული მოვლის ან სურს boast მისი კულინარია უნარი. გოგონამ, ამის საპასუხოდ, აღიქვამს არჩეულთა უმოქმედობას, როგორც გულგრილობას და არ უკავშირდება კონტაქტს.

უმრავლესობისთვის, ფრაზის ფრაზა "მე შენ მიყვარხარ" ძნელია, ექსპერტები ამ რეკომენდაციებს ურჩევნიათ ფრაზები უფრო მარტივად იქცეს. ასეთი ალტერნატიული გამონათქვამები, მაგალითად, "მე მინდა ვიყო შენთან", "მე მომწონს", "კარგია, რომ შენთან იყოს". გრძნობების განვითარების დაწყებისას, რაც საკმარისია. ურთიერთობების განვითარებისთვის ან უფრო ეფექტური გზაა თქვენი გრძნობების გადმოსაწერად, თქვენ უნდა გამოიყენოთ სიტყვები და ქმედებები, ამავე დროს. თუმცა, მოქმედებების მნიშვნელობის მოთხოვნა ყოველთვის მამაკაცისთვის იყო დამაფიქრებელი, რადგან არსებობს კონცეფცია, რომელსაც ქალი ყურებში უყვარს. მაგრამ ეს სხვა რამეა, როდესაც ლამაზი სიტყვები გაძლიერდა გულწრფელი ქმედებებით, რაც საშუალებას მისცემს, დაეხმაროს მოსახლეობის მომხიბვლელ წარმომადგენლებს, გააცნობიერონ პარტნიორის განზრახვების სერიოზულობა.

აღიარეთ მათი სიყვარული, ფსიქოლოგები, დასაწყისია, გვირჩევენ, რომ შექმნან ორი სახის მოვლენების განვითარება. ყოველივე ამის შემდეგ, პასუხი საყვარელ (შეყვარებული) შეიძლება დადებითი და არა საკმაოდ. ინდივიდუალური შანსი, რომელიც ირჩევს გამოცხადებას თავისი არჩეული, ორმოცდათორმეტი. ექსპერტები რეკომენდაციას იძლევიან, რომ თუ გადაწყვეტთ დათანხმდებით, გაიგოთ შესაძლო ვარიანტები. თუ პირი არ უპასუხო პასუხს, ადვილი იქნება უკან დახევოს და იმედგაცრუების დონე ნაკლები იქნება. თითოეული ადამიანი და ყველას ეძებს ზუსტად მათი ნახევარი. მილიონობით ადამიანმა აღმოაჩინა, რომ მოსალოდნელია დაკარგვის შანსი, სხვაგვარად არ არის ნაპოვნი "მეორე" ნახევარი.

საზოგადოება დღეს სტერეოტიპებს წყვეტს. მოსახლეობის ძლიერი ნახევარი - მამაკაცი, მომენტში - მათი ხასიათი შეარყია და გოგონები მივიდნენ დასკვნამდე, რომ ყველაფერი უნდა იქნას მიღებული მათი მყიფე ხელებით. მამაკაცები უბრალოდ უნდა დაველოდოთ ყველაფერს, რაც მოხდეს. აღიარეთ თქვენი სიყვარული აუცილებელია! ეს იქნება სასაცილოა თუ არა როგორც დაგეგმილი მთელი ჩემი ცხოვრება. ნებისმიერ ემოციურ მანიფესტაციამდე, ინდივიდუალური ფსიქოლოგიური ჯანმრთელობის თვალსაზრისით უნდა დასკვნა, მისი შედეგი. არ არის აუცილებელი, რომ დაველოდოთ იარაღს, რომ სასწაული მოხდეს, დამოუკიდებლად უნდა გაკეთდეს.

ბედნიერებას სიყვარულის გარეშე შეუძლია

სიყვარულის ცნება განიხილება, როგორც საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვანი ადამიანის არსებობისთვის. მეორეს მხრივ, ამ განცდის გარეშე ცხოვრებაზე ბევრი დაპირისპირებაა. "ცხოვრების მთავარი საქმე სიყვარულია" - სინამდვილეში ყველა მედია ნებისმიერ ქვეყანაში. ამ მნიშვნელოვანი განცდის გარეშე შეგიძლიათ იცხოვროთ. ჩნდება კითხვა, რა იქნება ასეთი ცხოვრება? სიყვარულის გარეშე შეიძლება არსებობდეს ყველას მსგავსად. ერთი შეხედვით, მისი ცხოვრება განსხვავებული არ არის: ის მიდის სასეირნოდ მეგობრებთან ერთად, უყურებს ტელევიზორს, მიდის სამუშაოდ, ჭამს, სძინავს. ყველა მნიშვნელოვანი რამ, რაც ადრეულ ბავშვობიდან ოცნებობდი, ჯერ კიდევ ვგრძნობ მარტოობის გრძნობად გრძნობას. სიყვარული - განცდა, რომ შეცვალოს სიცოცხლე, ხელს უწყობს საქმეებს, ხელს უწყობს თითოეული ადამიანის თვითგამორკვევას: ადამიანები თამაშობენ სპორტს, უყურებენ თავიანთ გარეგნობაზე, გაზრდებიან თვითმმართველობის დონის ამაღლებას, ყველაფერს, რაც მეორე ნახევარს მოიზიდავს. აქედან გამომდინარე, მთავარია სიცოცხლე სიყვარული, შეუძლია მართოს მსოფლიოში და ხალხი.

არა თითოეულ ადამიანს შეუძლია სიყვარული. ხანდახან შეხვედრის გარეშე ან განათლების საფუძველზე, ადამიანს შეუძლია შეწყვიტოს სიყვარულის განცდა, კომპენსაცია სხვა ემოციებისთვის. მათთვის, ვინც არ შეასრულა ნახევარი, საერთოა ოჯახების შექმნა, ვისაც აქვს ზრუნვა და ყურადღება. ნება არ, ორმხრივად, ახალი სოციალური უჯრედების შექმნა, შერიგება, სიხარულით ცხოვრება. პარტნიორთან სიყვარულში ამ თანამდებობაზე ვინმესთვის განკუთვნილი ვინმე მოულოდნელია. ნათელი ფერადი ემოციების მცირე ალი დააჩქარებს და ადამიანი შეისწავლის ორსულობის სიყვარულისა და ჰარმონიაში შექმნილი ოჯახის სარგებელს. გარდაუვალია ის, რომ სიყვარული არ მოდის. არსებობს დადებითი მხარე - კრიზისული მომენტი არ მოვა, როდესაც ეს განცდა ჩაქრობას და ჩვევად იქცევა. სიყვარულის გარეშე ბედნიერება არსებობს, ის იმალება პიროვნების სულიერებისა და თვითგამოხატულებაში, რომლებსაც შეუძლიათ ამის საფუძველზე შეძლონ წარმატებული ოჯახი.

როგორ არის ერთგულება და სიყვარული?

ზემოაღნიშნული მასალის მიხედვით, ეს სიყვარული ერთმანეთის შეგრძნებაა, კეთილშობილი, ურთიერთგაგების საფუძველზე, ორმხრივი განვითარება, ორმხრივი მხარდაჭერა. არსებობს ასეთი ამაღელვებელი განცდა ლოიალობის გარეშე?

ადამიანის ხარისხი, რომელიც ხელს უშლის კონკრეტული ღონისძიების ან სუბიექტის წინააღმდეგ გამოწვეულ მანიფესტაციად, პირადი არჩევანისა და დამოკიდებულების საფუძველზე, ერთგულია. ზომიერად ზრდასრული ადამიანისთვის სიყვარული არის შეგნებული არჩევანი. მხოლოდ მაშინ, როდესაც ორივე სუბიექტი ქმნის საერთო კონცეფციას, გააკეთე არჩევანი საერთო კეთილდღეობის შექმნის მიმართულებით, ოჯახის ღირებულებების განვითარებაზე, ცხოვრების დაგეგმვისას, ქმნის სიყვარულის ნამდვილ განცდას. შესაბამისად, ეს არის შეგნებული არჩევანი, რომელიც ლოიალობის შენარჩუნებაა.

ღალატი - ქმედება, რომელიც გულისხმობს არა მარტო პიროვნების შეცდომას, არამედ ძირითადად მის ურთიერთობასა და ურთიერთობების შექმნის თვალსაზრისით. მაგრამ ეს ხდება, რომ ლოიალურობა ინახავს ურთიერთობას არა მარტო გრძნობების გამო. ეს ხდება, როდესაც ერთი პარტნიორი არის კომფორტული ცხოვრება ასეთ გარემოში. შინაარსიანი და ჯანსაღი ურთიერთობებისადმი სიყვარულის არსებობა გულისხმობს ლოიალობის გრძნობას. ერთმანეთის მიმართ ღალატი ერთმანეთთან არ არის დამოკიდებული, არ გვინდა განავითაროს ერთადერთი ღალატი.

როგორ დაივიწყო ყოფილი სიყვარული

სიყვარულის განცდა სამუდამოდ არ არის, ზოგჯერ კი არა. ყველა, ვინც ცდილობს ჭეშმარიტი სიყვარულით განიცდიან თავდაპირველად მომზადდეს სიყვარულის იმედგაცრუებასა და დაკარგვაზე. გამოცდილი გრძნობების ურთიერთდამოკიდებულების შემდეგ ურთიერთდამოკიდებულება ან დაკარგვის შემდეგ პირის საყვარელი, მოიტანს პირი ბალანსი, გამოიწვიოს დეპრესია.

სპეციალისტები გთავაზობთ სხვადასხვა ვარიანტებს, რათა შეამცირონ ტანჯვა:

- ცნობიერება თუ არა ადამიანი ნამდვილად უყვარს ეხმარება გამოხატოს ქვეცნობიერი გრძნობების სიყვარულის ან თვითდაჯერებული. ადამიანმა უნდა იფიქრო იმაზე, თუ რამდენად პატიოსანია იგი;

- შეეცადეთ შეცვალოთ თქვენი ცხოვრება, გააკეთეთ ის, როგორც ეს შესაძლებელია, როგორც ეს იყო. Стоит изменить круг общения, номер телефона, избавиться от напоминающих об человеке вещей (отдайте, что возможно в детские приюты или в дома для беженцев, ненужный хлам, на то и ненужный - выбросить его), без возможности изменить место жительства, измените обстановку в квартире (новая мебель или старая, но по новому расположена), измените режим дня;

- იპოვეთ კლასი, რომელიც ხელს უწყობს თქვენს ყურადღების მაქსიმალურ ყურადღებას: სპორტი, ხელნაკეთობა, წიგნების კითხვა;

- დაუთმეთ ყველა ნათესავებს, მეგობრებს, დავეხმაროთ მათ;

- შეცვალეთ დამოკიდებულება, თუ რა მოხდა - ეს არ არის გლობალური კატასტროფა, ცოცხალია და კარგად ხარ, მხოლოდ ადამიანი გაქრა, თქვენი სიყვარულის უნარი დარჩა თქვენთან ერთად. წაიკითხეთ გაკვეთილი, რაც მოხდა: ბედნიერება ჩვენს მიერ ჩვენს მიერ არის შექმნილი;

- არასდროს არ უნდა დაიხუროს ახალი ნაცნობები, სავსე სავსე სამყარო, რომელიც დაელოდება ყველას;

- არ გექნებათ გულისტკივილი პირის მიმართ, გისურვებთ ბედნიერებას და გისურვებთ წარმატებას, წავალთ.

აუცილებელია გახსოვდეთ, რომ ადამიანი, ვინც დატოვა, მხოლოდ ერთხელ უნდა დატოვოს, ნუ დააბრუნებ, ნუ დამცირებთ თავს. ნება მიბოძეთ ბედნიერად, იპოვოთ ჰარმონია, ზუსტად იმიტომ, რომ ადამიანი დატოვა. სიცოცხლე აძლევს ადამიანს, რომ იცხოვროს სიცოცხლის გარეშე, ვინც მას განიცდის.