ემანსიპაცია არის ფიზიკური მობილობის ხასიათის პირობა, რომელშიც ადამიანს საკუთარი ქცევის თვითკმარი კრიტიკა და, განსაკუთრებით, მისი გარე მანიფესტების შემცირება. აქვს ემანსიპაციის ღირებულების გაგება პერსონალური საწყობი. მაგალითად, მაგალითად, არასასურველი სასაწყობეების ხალხი ნაკლებად გათავისუფლებულია, ვიდრე ყველა დანარჩენი. ასეთი ტენდენციები განპირობებულია კონტაქტების რაოდენობისა და მსოფლიოს საერთო შეფასებაზე.

ბევრი თვალსაზრისით, ემანსიპაციის განცდა წარმოიქმნება წარმოქმნილი კუნთების დამონტაჟებისგან, რომლებიც ხელს უშლიან ინდივიდუალურ ენერგეტიკულ ნაკადს და რეკონსტრუქციის ტენდენციებს. უფრო დიდი რაოდენობის კუნთების ბლოკირების ადამიანის სხეულის აქვს, უფრო მსგავსი ბლოკები sensual და ფსიქოლოგიური სფეროებში. აქედან გამომდინარე, ემანსიპაციის დონის ამაღლებისთვის საჭიროა სხეულის თერაპიის ან სხვა შუამავლობით აღჭურვილ ტექნიკის დახმარებით მუშაობა.

ემანსიპაცია გულისხმობს კომუნიკაციისა და ხელოვნური მიმზიდველ სურათების გარეშე სოციალურ ნიღბებს, მოიცავს ქცევის უშუალოობას და გრძნობების გამოვლინებას, რაც თავისუფლების განცდას და ადამიანის უნარისაა, რაც რეალურია. ეს სახელმწიფო გულისხმობს ღია ურთიერთქმედებას მსოფლიოში, მათი ქცევის სარგებლისა და მანიპულირების გარეშე. რეალობასთან ურთიერთობები გულისხმობს მას, როგორც მეგობრული, ღია და საინტერესო პლატფორმა, საკუთარი თავის გამოვლინებასა და სხვების ცოდნას.

რა არის ემანსიპაცია

სენსიტიური გამოცდილების გაცვლის ღირებულების ემანსიპაცია მსოფლიოში და ხალხში. ასეთ გამოვლინებებში კავშირი იბადება მიმდებარე საზოგადოებასა და ბუნებრივ სივრცეში, ადამიანი ცხოვრობს სიცოცხლისათვის. საპირისპირო სახელმწიფო სენსიტიური სფეროს დამონებაა, როდესაც შეუძლებელია თქვენი რეალური რეაქციების, სურვილების, სურვილებისა და ემოციების გამოხატვა ხალხთან მიმართებაში. სიახლოვის სახელმწიფო მრავალფეროვნება ზღუდავს არა მარტო ემოციებს, არამედ ხელს უშლის ადამიანურ სოციალურ ურთიერთობებს, ადაპტირების შესაძლებლობას. ის, ვინც არ იცნობს ემანსიპაციას, თანდათანობით კარგავს თავის ურთიერთობას სხვებისთვის, უფრო და უფრო ფენსირებს მათგან და დროთა განმავლობაში იწყებს შიშის გრძნობას ვინმეს მარტივად და სპონტანურად.

ბევრ ადამიანს ემბარგოების გაურკვევლობა და გამძლეობა, მაგრამ ეს ცნებები არ არის იდენტური. მისი აპოგერებისადმი მიდრეკილება სხვის მოსაზრებებისა და ზნეობრივი ნორმების დარღვევისთვის იგნორირებას უკეთებს, მაგრამ ემანსიპაცია ყოველთვის ეფუძნება ჰარმონიისა და ურთიერთქმედების პრინციპებს. სწორედ ამგვარად, ასეთი ადამიანები სხვების ყურადღების მიპყრობას ახდენენ, რადგან მათი შინაგანი თავისუფლება საშუალებას აძლევს სხვებს, თავიანთი ბუნებრივი მდგომარეობის გამოვლენაც კი გააკეთონ.

შეუსაბამო ქცევა, კომუნიკაციის გამარტივება ნებისმიერ სიტუაციაში და ნებისმიერ ადამიანთან ერთად ემანსიპაციის ძირითადი გარე ნიშნებია. ბევრი ასეთი მიმზიდველობა ხდება ცხოვრების ყველაზე მნიშვნელოვანი მომენტი, რომელიც საჭიროებს განვითარებას.

ემანსიპაციას აქვს თავისი მანიფესტაცია ადამიანის ქცევის ყველა სფეროში და ურთიერთქმედებაში. იგი შეიძლება ინტიმური თვალსაზრისით იყოს და ბევრი სიამოვნება მისცეს, რადგან არ არსებობს შიში და კომპლექსები. მას შეუძლია ასევე გამოხატოს სრულმასშტაბიანი სპექტაკლები, პროგნოზების ზეწოლის გარეშე და ზედმეტად მნიშვნელოვანი განცდა. ემანსიპაციურმა პიროვნებამ თანაბრად თავისუფლად აცნობოს ნებისმიერი ასაკის, დენომინაციების, რელიგიებისა და სტატუსის წარმომადგენლებს, რადგან მისი ქცევის საფუძველი ყოველთვის შიდა ორიენტაცია და პირადი გამოცდილებაა, და არა ეტიკეტები, პოზიციები და ნიღბები საზოგადოებაში ჩვენი როლების გამომწვევი.

ემანსიპაცია კომუნიკაციაში

ემანსიპაციას გულისხმობს შესანიშნავი კომუნიკაცია და თვითშეფასება. იგი ასევე მოიცავს სიტუაციის ნავიგაციის შესაძლებლობას, პირის განწყობას და მისი შეშფოთების თემებს. პირდაპირ უკავშირდება კომპლექსების ნაკლებობას საკუთარი პიროვნების, გარეგნობის, უნარებისა და შესაძლებლობების შესახებ. ბევრი რამისთვის, სრულიად გასაგები კომუნიკაცია გრძელვადიან პერსპექტივაში რჩება. საკუთარი მანიფესტაციის ასეთი პირობითი ჩარჩოები უკავშირდება ბავშვობიდან გამოთქმულ მოსაზრებას, რომ აუცილებელია მოკრძალებული, მშვიდი და ყოვლისმომცველი.

ბავშვები თავდაპირველად გათავისუფლდნენ და მხოლოდ მათი მანიფესტების შესახებ განმეორებითი შენიშვნების შემდეგ იწყებდნენ დაბლოკვას, კონტროლს და თავიანთ ჭეშმარიტ გრძნობებსა და შესაძლებლობებს უფრო და უფრო მეტს. ასე რომ ზრდასრული სამყარო გამოხატავს თავის არგუმენტს, ყველას, ვინც მათ ინდივიდუალობასა და განსხვავებას იღებს, ახდენს ქცევის, წესების, ეტიკეტისა და სხვა შემაკავებელი სწავლებების ნორმებს. შედეგად, ასეთი აღზრდა კლავს მენტალურ გამოვლინებებს სპონტანური ნაწილისაგან და გაათავისუფლებს ხალხს, რომ გამოიყურებოდეს გამონათქვამი, მაგრამ შურით თავიანთი შესაძლებლობა იყოს.

კონტაქტის დამყარების მარტი, წლების განმავლობაში დაკარგულია. გაიხსენეთ ბავშვთა შეხვედრები, რომელიც რამდენიმე წუთში მეგობრობას ივითარებს. მათი გულწრფელი მანიფესტაციის იგივე გამოვლინებები, შიშის გარეშე, შიშის გარეშე, რომ ისინი სცემდნენ მწვავე აზრს ან დაგმო, სურვილის გარეშე, თითქოს მიიღებდნენ, მოეხდინათ დამშვიდებული კომუნიკაცია.

საკუთარი შეფერხების გადალახვა, მათი მიღწევების შესახებ ვთქვათ ან არსებული მოთხოვნილებების დაკმაყოფილებაზე ასევე ემანსიპაციის მაჩვენებლები. პირი, რომელიც თავის შინაგან სამყაროშია მოქცეული, საკმაოდ გაუძლებს, მაგრამ არ ცნობს საჭიროებას, არ იქნება ჩუმად მისი უნარ-ჩვევები, ეშინია, აქ მნიშვნელოვანია დაიცვან ჯარიმა ხაზი, როდესაც ემანსიპაცია გადაიქცევა გადაჭარბებული დემონსტრაციულობით, თვითცენტრულობითა და სხვებისთვის უგულებელყოფით. ემანსიპაცია კომუნიკაციაში მოიცავს საკუთარი მანიფესტაციის თავისუფლებას, მაგრამ სხვათა ღირსებისა და ინტერესების შეუზღუდავად.

როგორ განვითარდეს ემანსიპაცია

შებოჭილობა და კომპლექსები თანდათანობით შეძლებენ ნებისმიერი ბედის განადგურებას, რაც არ უნდა აღემატებოდეს პიროვნებას. აქედან გამომდინარე, ემანსიპაციის, ნდობის, გამოხატვის თავისუფლების განვითარება პიროვნული და სოციალური განვითარების ძირითადი ფაქტორებია.

ასე რომ, ემანსიპაციის განვითარება აუცილებელია შიდა სტრესის კრიტიკული დონის მოშორებაზე. ამისათვის აუცილებელია მშვიდობისა და შინაგან დუმილის პერიოდული პირობების შექმნა. თქვენ შეგიძლიათ აირჩიოთ იოგას კლასები ან ჩაატაროთ მედიტაცია, შეგიძლიათ მშვიდი მუსიკის შერჩევა და მოუსმინოთ მას. თუ დაძაბულობა ძალიან დიდია და არ არის გამორიცხული რელაქსაციის მარტივი დამამშვიდებელი მეთოდებით, მაშინ აუცილებელია ძლიერი ემოციების გათავისუფლება. არსებობს კარგი ატლეტური იტვირთება, ენერგეტიკული გაწმენდა ბინა და შეგიძლიათ კი სცემეს ბალიშები - მთავარი ის არის, რომ შიდა სტრესი subsides.

მოდუნებული სახელმწიფო საშუალებას მისცემს თქვენი ნამდვილი სურვილების ხმა ხმამაღალი ჟღერდეს და ძალზედ მნიშვნელოვანია, რომ მაქსიმალურად შეასრულა თქვენი შეხედულებების შესასრულებლად. თქვენ არ უნდა აიძულოთ, რომ წავიდეთ unloved სამუშაოს, იყოს ურთიერთობა უსიამოვნო ადამიანი, ან აცვიათ არასასიამოვნო ტანსაცმელი. თქვენ არ უნდა სვამს ჩაის, როდესაც გინდა კაკაო. ასეთი წვრილმანებში არის შენი ღალატის თავი, უფრო ახლოს შენი ცხოვრება და უფრო მეტი ხალხმრავლობა გამოსახულებით (სარეკლამო ან სხვა ადამიანების გავლენა), ნაკლებად თავისუფლება, მით უფრო გააქტიურებულია. პატარა ნაბიჯების გადადგმაც კი შესაძლებელი გახდება კიდევ უფრო გათავისუფლებული ადამიანი და მომავალში ადვილი იქნება თქვენი პრეფერენციების შესახებ საუბარი და მათი განხორციელება.

ნებისმიერი ფიზიკური აქტივობა ხელს უწყობს საკუთარ თავს ნდობის გაზრდას, მიიღოთ ბრალი ინტენსიური და ფიზიკური დაძაბულობისგან. ფიზიკური და ფსიქიკური პროცესების კავშირი აღმოჩნდება მანიფესტაციის ბლოკირების შედეგად გამოვლინდება მისი მანიფესტაცია, თქვენ წაიშლებათ დაბლოკვის გამოვლინება. არჩევა სხეულის მუშაობის, რომ გაოცებას უფრო - სხეულის ორიენტირებული ფსიქოთერაპია, მასაჟი, საცურაო, ტანვარჯიში, იოგა. ეს შეიძლება იყოს არაფერი.

სცადეთ ორგანიზება თქვენს ცხოვრებაში ისე, რომ ყველა ეს სამი კომპონენტი აქვს დრო ყოველ დღე, ჩაიბარეთ ჩვევად და დროთა განმავლობაში შეამჩნევთ, როგორ გაგიადვილებთ ინტერაქციას, თუ როგორ გამოიყურება თქვენი შიდა რესურსები და გინდათ რომ გქონდეთ პატიოსანი კონტაქტები სხვებთან.

ემანსიპაცია არ მოდის ერთ დღეს, მაგრამ სულ უფრო და უფრო ავსებს ცხოვრებას, კომპლექსებისა და შიშის განცდას. მაგრამ ისიც მზად არის ისიც, რომ ის ადამიანები, რომლებიც რჩებიან იმავე დონეზე, რომელიც შეინიშნება შებოჭილობისა და ურთიერთქმედება ნიღბების დონეზე, შეიძლება დაგმეს დაგმო და გაარკვიონ. როგორც წესი, თავიანთ ადგილას მოდის სხვებთან ერთად, ემანსიპაციის იგივე დონეზე, როგორც თქვენ გაქვთ.