მასკულინი არის კატეგორია, რომელიც ასახავს ორივე ფსიქიკურ და ფიზიოლოგიურ მახასიათებლებს, რომლებიც მოხსენიებულია როგორც მამრობითი. ეს ასევე მოიცავს ქცევას, რეაქციის თავისებურებებს და ფსიქიკური რეაქციების ნაკადს, საშუალო სექსუალურ მახასიათებლებს. მამაკაცის კონცეფცია გამოიყენება როგორც ადამიანის მახასიათებლების აღსაწერად, ასევე აღწერეთ ისეთი კატეგორიის კატეგორიები, რომლებიც განსაზღვრავენ სქესის ცხოველებს. კონცეპტუალურ კონტექსტში ბევრს არეგულირებენ მამაკაცური თვისებებით, მაგრამ ეს კატეგორიები სხვადასხვა პარამეტრებს აღწერენ.

პარადიგმის მიხედვით, რომელიც განიხილავს მუსკულარობას, ის განიმარტება, როგორც ფიზიკური (სქესობრივი როლის განსხვავება) ბიოლოგიური განსხვავებები, ან სოციალურ-კულტურული გზით (ქცევები და სოციალური როლები განსხვავდება საფუძველი).

მამაკაცის მუსკულარობის საპირისპიროა ქალურობას - ქალურობას. თითოეულ ადამიანს გააჩნია ორივე კატეგორიის მახასიათებლები, რომლებიც მხოლოდ სხვადასხვა ხარისხითაა გამოკვეთილი.

ნორმაზე ორიენტირებული მიდგომა ხაზს უსვამს ნორმას, სადაც მამაკაცებში და ქალურობას ქალებში მამაკაცის უპირატესობა მიენიჭება. იმ შემთხვევებში, როდესაც ეს მახასიათებლები არ ემთხვევა, შეიძლება ითქვას, რომ გენდერული თვითრეპატრიაციის დარღვევის შესახებ საუბრობს და თუ მხოლოდ ერთი პოლუსი ზედმეტად გამოხატულია, საუბრობს ტოქსიკური მამაკაცის შესახებ.

რა არის ეს?

მამაკაცის დეფინიცია შეიცავს მამრობითი (სომატური, ფსიქოლოგიური, ქცევითი) მრავალჯერადი პარამეტრებს. არ შეიძლება ითქვას, რომ ნებისმიერი მახასიათებლები მდგრადია, რადგან ნებისმიერი პარამეტრი განსხვავდება კულტურული მახასიათებლების მიხედვით. ითვლება, რომ არსებობს უფრო მამაკაცური სოციალური საზოგადოებები, ისევე, როგორც ქალები, რომლებსაც ქალბატონი ქცევას აძლევს. ამ ეტაპზე სოციალურ განვითარებას ის ცდილობს, რომ საზღვრები ბუნდოვანია და სოციალური წრეების რიცხვი ერთსულოვანი ორიენტაცია და მამაკაცის საზღვრების ნაკლებობაა. მუსლიკურობის მანიფესტაციები და მისი ცვალებადობა ისტორიული პერიოდის განმავლობაში.

მამაკაცის მახასიათებლების ფორმირების განსაზღვრის ფაქტორებს შორის განისაზღვრება პირის ეთნიკური და კლასობრივი იდენტურობა. ზოგიერთი ერი ხასიათდება დიდი აგრესიით, რაც ითვლება ჭეშმარიტად მამაკაცური თვისებებით, ისევე, როგორც უმაღლესი კლასები თავიანთ მთლიანობაში უფრო თანდაყოლილია ქალთა თვისებების გამოვლინებაში. ასაკი და თვითგამორკვევა, აღზრდის თავისებურებანი პირდაპირ გავლენას ახდენს მშენებლობებში მამაკაცის მიერ მისი გენდერული იდენტობის მშენებლობის, მამაკაცის დონეზე მანიფესტის უნარი და ეს ეხება ორივე სქესს.

ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ამ კონცეფციის სწორი განსაზღვრისათვის შეუძლებელია ერთხელ და მხოლოდ სწორად მისცეს ყველა კატეგორია, მათ შორის მისი ფორმირებისთვის. მამაკაცური ქალისაგან, რომელიც დაიბადა და გაიზარდა ზედა კლასებში, ძალიან ქალური იქნება შედარებით საშუალო ქალი მამაკაცური საზოგადოებიდან, სადაც უპირატესობა აქვს საგრძნობი გადარჩენის სტრატეგიას. აუცილებელია ყოველ ჯერზე კვლევის ჩატარება სხვადასხვა ფსიქოლოგიურ და სოციალურ ჯგუფებში ფსიქოლოგიური და ქცევითი დონის გამოვლინების დონის განსაზღვრისას, ხოლო ფიზიკური მანიფესტაციის შესახებ მამაკაცის ნიშნები არ არის რაიმე განსხვავებული კონტინენტური ჩარჩოში.

მამაკაცის კატეგორია მიუთითებს ბიოლოგიურ პარამეტრებში მხოლოდ სამედიცინო და ახლო ბიოლოგიურ მეცნიერებაში, მაგრამ, ძირითადად, სოციალური კატეგორიებით არის გამართლებული და კიდევ უფრო სტერეოტიპული მოვლენებით. ამრიგად, თითოეულ კულტურაში არსებობს მოდელების წინასწარ განსაზღვრა, რომლებიც განსაზღვრავენ მამრობითი ქცევას, დაგმეს ან, პირიქით, ხელს უწყობს თვისებებს, ქმედებებსა და კომუნიკაციის ფორმებს, რომლებიც მხოლოდ მამაკაცებისთვის ხელმისაწვდომია.

ქალი ვერსიაში, ეს ყველაფერი უხეში, უცნაური ან დაუშვებელია, თუმცა ასეთი ქცევის პირდაპირი აკრძალვა ან ნეგატიური შედეგები არ არსებობს. სულ რამდენიმე საუკუნის წინათ, ყველა ეთნიკურ ჯგუფში ან ასაკობრივ ჯგუფში მკაფიოდ იყო განსაზღვრული ქცევის ან რეაგირების წესი მამაკაცის კონტექსტში, რომელიც განვითარების ამ სოციალურ ეტაპზე არ დგას კრიტიკას და არსებობას ანორგანიზებულ საზოგადოებაში.

მამაკაცური მოდელების მკაცრი დაცვა მივყავართ ორივე განადგურების განადგურებას და მჭიდრო ურთიერთობების სტრუქტურას. საზოგადოებაში ცვლილებების კონტექსტში, შეუძლებელია ძველი იდეების, მათ შორის მამაკაცის, ეფექტურად და ნაყოფიერი იყოს. ყველაზე ადაპტირებულია ადამიანები, რომლებსაც აქვთ ორივე სქესის მახასიათებელი დაახლოებით იგივე თანაფარდობით და ასევე არსებობს ქცევის ცვალებადობა, რომელიც საშუალებას იძლევა შემოქმედებითი ადაპტაციის გამოყენება, რომელიც გამოირჩევა მათი უნარების ცვალებად გამოყენებაში.

მასაჟის თვისებები

მამაკაცის სოციალური სქესის მიხედვით, რომელიც განსაზღვრავს მამაკაცის პარამეტრებს, მოიცავს გარკვეულ მახასიათებლებს, რომელთა მიხედვითაც შესაძლებელია განსაზღვროს კონკრეტული ქცევა, თვითშეგნება, რეაქცია ან სოციალური ურთიერთქმედება, როგორც გაბედული. მამაკაცის სტერეოტიპი გულისხმობს იდეალური კოლექტიური მამაკაცის იმიჯის დამახასიათებელ თვისებებს, რაც თავის სუფთა ფორმაში არ ხდება ადამიანებში, მაგრამ ყოველთვის მოიცავს ძალას, დომინირებას და წარმატებულ საქმიანობას გარე სამყაროში.

მამაკაცის კლასიკური იდეებისგან, ჩვეულებრივ, თავდაჯერებულობაა, არჩევანის გაკეთება, ჩადენილი ქმედებები, მაგალითად, ეს არის ის ფუნქცია, რომლითაც ადამიანს შეუძლია არა მარტო პასუხისმგებელი იყოს არჩევანის გაკეთებაზე, არამედ მის შედეგებზეც, ასევე წინასწარ გამოთვლის უნარი სიტუაციის ყველა შესაძლო შედეგს. მნიშვნელოვანია ისიც, რომ ქალის გამოვლინებები შეშფოთებას იწვევს და ეჭვი შეიტანოს, რომ შეცვალოს გადაწყვეტილება და შეისწავლოს უსაფრთხოების პარამეტრები, მამაკაცური მტკიცებები მტკიცედ და არ იმოძრავებს გზაზე. ეს ყოველთვის არ არის დადებითი და ეფექტიანი გამოვლინება, რადგან მისი უკიდურესი შემთხვევებში ის არ მოდის სტაბილურობას, არამედ სიჯიუტეს.

უნარი ფოკუსირება ერთი რამ, იდენტიფიცირება მიზნები, რათა დადგინდეს მთავარი - ეს არის თვისებები მამაკაცური გამოვლინება ფსიქიკაზე. პრინციპში, მამრობითი და მდედრობითი აზროვნების განსხვავებაც კი, განსხვავებაა კონცენტრაციით, ხოლო ქალებს შეუძლიათ ერთდროულად რამდენიმე პროცესის ჩატარება, მამაკაცური ფსიქიკი ყოველთვის ვიწროდ არის ფოკუსირებული ერთი ვარიანტის, პრობლემის ან მოვლენის შესახებ. უკიდურესი მნიშვნელობის, სიმძიმის, სირთულის, ზუსტად ის კონცენტრაციაა, რომელიც პრობლემის გადაჭრაში ყველაზე ეფექტიანად გადაჭრის საშუალებას იძლევა, მაგრამ როდესაც მრავალმხრივი საჭიროა არა იმდენად მნიშვნელოვანი, მაგრამ მუდმივი შიდა პრობლემების გადაჭრისას, ამგვარი ცენტრალიტეტი შეიძლება გადალახოს იმ ამოცანების შესრულების საჭირო დროში.

ბატონობის სურვილი, ბრძანების უნარი, ერთგულება - ჯარისკაცების ან სპეციალიზებული ერთეულების, მეთაურების მახასიათებლებში ჩამოთვლილი თვისებები, მაგრამ ისინი წარმოიშობოდნენ ჭეშმარიტი მამაკაცური. გადაწყვეტილების მიღება არა მხოლოდ საკუთარი მოსაზრების არჩევისას, არამედ ნებისმიერი ბრძოლისთვის, რომელიც მიზნად ისახავს კომფორტულ მდგომარეობას, როდესაც გარე პროცესები შეესაბამება შიდა პროცესებს, საკუთარი თავისუფლების განცდაა მამაკაცის მნიშვნელოვანი თვისებები. ქალბატონი, რომელიც ეწინააღმდეგება წარდგენის ტენდენციას, დამოკიდებულებას ვინმეს აზრზე, ფოკუსირება ჯგუფის აზრზე და სურვილი დაიცვას ურთიერთობა, ვიდრე პირადი თავისუფლება.

ამ ეტაპზე არსებობს ცნებების გარკვეული ჩანაცვლება, როდესაც მამაკაცური თვისებები შემცირებულია გარეგნულ გამოვლინებებში, რომელიც აისახება ტანსაცმელსა და გამოსახულებაში, ნაცვლად მოქმედებისა და რეაქციების გამო. კომერციულ და მასმედიას უკარნახავს, ​​რომ ადამიანი უნდა ავიწყდეს, რომ ის თავად აირჩევს საკუთარ გზას; ისინი აჩვენებენ, რომ უფრო მეტ ფულს ან სტატუსს იღებს და აჩვენა, რომ ქალების წარმატება და ზოგადად მსოფლიოში.

თუმცა, მასალებს არაფერი აქვთ საერთო სოციალურ-გენდერული გამოვლინებებით, ისევე, როგორც ქალთა უპირატესობისა და წარმატებული კარიერის იდეის გავრცელება, არმიაში სამსახური გარკვეულწილად ცვლის ამ ტერმინის კლასიკურ აღქმას. საზოგადოება მიდის ანდროგენის მიმართულებით და ყოფილი კლასიკური თვისებები მამაკაცებთან ან ქალებთან მიმართებაში აღარ არის შესაბამისი, მაგრამ ამავე დროს მამაკაცური თვისებები და ქალურობები რჩება და შეუძლიათ გამოიყენონ ნებისმიერი სქესისთვის მხოლოდ პირადი ორიენტაციის ფორმატში.

ტოქსიკური მასაჟი

გენიალური მახასიათებლების გამოვლინებაში ტოქსიკურობის კონცეფცია ფსიქოლოგიურ მეცნიერებაში გამოყენებულია საზოგადოების ან მისი ინდივიდუალური ელემენტების მამრობითი ქცევის ჭარბი ზიანის კონტექსტში. ჩვეულებრივ, მუსკულურობა არ განიხილება, როგორც განსაკუთრებული უარყოფითი, მაგრამ მხოლოდ მისი გამოვლინება და ორიენტაციის ხარისხი. ეს დამახასიათებელი არ არის მხოლოდ დადებითი და, როგორც ნებისმიერი პიროვნული თვისება, ასევე უარყოფითი მხარეები. ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ ტოქსიკურობის შესახებ, როდესაც ადამიანი უფრო მეტად ხელმძღვანელობს სტერეოტიპზე, ვიდრე ხმის ლოგიკა. ცხოვრებაში, მამაკაცის უსიამოვნო ბუნება გამოიხატება მაშინ, როდესაც ნდობა და დომინირება დაიწყება დიქტატურის ფორმატში. კონტროლისა და ბრძანების საჭიროება იწყება, როგორც ქალის ნეირონიზმი და პრინციპული პოზიცია, რომელმაც ყველას მიაღწია ამ თვალსაზრისით.

ბევრი რამისთვის, ჭეშმარიტი მამაკაცის ტვირთი სტანდარტული ვერსიაში ხდება ფიქრის იდეა, მაგრამ ეს ფიზიკურად შეუძლებელია. იდეალური მიზნის მისაღწევად ასეთი მცდელობები ნაკლებად გამოხატავს მანიფესტაციის პირადი თავისუფლებას, შემდეგ კი ადამიანი იწყებს შიშის მოხდას ყველაფრისთვის, რომელიც შეიძლება საფრთხეს უქმნიდეს მათ რეპუტაციას. აქედან გამომდინარე, სასტიკად იტანჯება სასტიკი ბიჭები, შეუწყნარებლობის სხვა ადამიანების სისუსტეები, ჰომოფობია. როგორც ქალთა თვისებების უარის უკიდურესი ვერსია თვითმმართველობისა და სხვების მიმართ.

დომინირების აუცილებლობა და მისი უკიდურესი ფორმებიდან გამომდინარე უნარი გამოხატავს თავს, როგორც ტოქსიკომია სხვების ურთიერთქმედებაში, რადგან ასეთი ადამიანი წყვეტს სხვების მოსაზრებებს. ეს არის პირველი ფაქტორი შიდა და სექსუალური ძალადობის პროვოცირება, ტირანიული დამოკიდებულება და სხვების მოსაზრებების არაღიარება, როგორც მნიშვნელოვანი და ღირსეული. ასეთი ურთიერთობები ყოველთვის დამამცირებელი და დარღვეულია სხვა პიროვნება, არ დაუშვას მისი პიროვნება თავისუფალი მიმართულებით განავითაროს და შექმნას პიროვნების ძირითადი განადგურება, კომპლექსების ჩამოყალიბება და გახანგრძლივებული ექსპოზიცია და სერიოზული ფსიქიკური დარღვევები.

ტოქსიკურობის კონცეფცია საუბრობს მამაკაცისა და მამაკაცის კონცეფციის მთლიანად დისკრედიტაციით, როგორც ხელსაყრელი და ძალაუფლებისა და საიმედოობის აღმნიშვნელი. თვითდაჯერებული დამოკიდებულება, სხვადასხვა დამოკიდებულების ტენდენცია, გაზრდილი ლიბიდო, სოციალური და მატერიალური რეალიზაციის გარეშე კონსტრუქციულად, სულ უფრო აშკარა ხდება. ანუ ყველაფერი, რაც სოციალური ტოქსიკურობის მდგომარეობის გამოვლენის საშუალებას იძლევა, გაიზარდა ამბიცია და სოციალური უტილიზაციის ნაკლებობა.

ადამიანთა გაზრდილი მამაკაცები, რომლებსაც ტოქსიკური რანგისკენ უბიძგებენ, არ იციან, როგორ ქმნიან მჭიდრო ურთიერთობებს, ვინაიდან მათი საჭიროებები და მარადიული მშიერი ეგოის საჭიროებების რეალიზაცია, იდეალურია, რაც მთავარია. მეორე პრობლემაა სტრესის მაღალი დონე, რომელიც ჯანმრთელობის პრობლემებს იწვევს, რომელიც უკვე დესტრუქციულია, არა მხოლოდ სხვებისთვის, არამედ თვით პიროვნებისთვისაც. სტრესის მაღალი დონე მუდმივია, რადგან კონკურენციისა და ბრძოლის გრძნობა არ გაქრება. ეს ადამიანები თავიანთ ადგილს არ გააჩნიათ, მათი კეთილგონიერების და უნარების გაგება, ტერიტორიის გაყოფის უნარი მათი გავლენისა და შეუძლებლობის გათვალისწინებით.

არათანმიმდევრული რისკის, ძალადობის ნებისმიერი პრობლემის გადაჭრის სურვილი, საკუთარი აღქმის გაძლიერება და გააქტიურება (ადრენალინი, ნარკოტიკი, ალკოჰოლი და სხვ.) იწვევს არა მარტო პირადი პროცესების დარღვევას, არამედ ფიზიკურ სხეულსაც. მრავალი ფაქტორი, რომელიც თანამედროვე სამყაროში მამაკაცის ლიდერის პრიმიტიული დონისკენ მიისწრაფვის, არის დესტრუქციული არა მხოლოდ სოციალური ცხოვრებისათვის (ეს ქცევა განიხილება, როგორც ანტისოციალური), არამედ კონკრეტული ფიზიკური არსებობა, ვინაიდან თანამედროვე პირობებში შეუსაბამოა.

Masculinity მაგალითები

დადებითი და უარყოფითი გამოვლინების კონცეფცია არ შეიძლება ხელმისაწვდომი იყოს მის ლიტერატურულ ან ენციკლოპედიურ პერსპექტივაში ცნობიერების ამაღლებაზე, არამედ ისიც გაითვალისწინოს, თუ რა ხდება მაგალითების დონეზე. ასე რომ, მამაკაცის ხშირად ჩანს გმირული საქმეების მაგალითები, როდესაც ადამიანი აშინებს შიშს, პირადი მოგების ან ამბივალენტურ გადაწყვეტილებებს და მიმართავს ერთადერთ გზას. კინოს მთელი კინემატოგრაფიული ფილმების ჟანრში ზუსტად ჩანს მამაკაცური თვისებები და ქალებს შორის. როდესაც ეს არის ჯარისკაცის როლი ან სერიოზული კომპანიის ხელმძღვანელი, როდესაც აუცილებელია ადამიანის უფლება, დაიცვას საკუთარი უფლებები - არა აქვს მნიშვნელობა, მოვლენები ხდება მშვიდობიან ცხოვრებაში, ოჯახში ან საბრძოლო მდგომარეობაში.

პასუხისმგებლობა მთელი ოჯახიდან, მოძრაობის ზოგადი მიმართულებების არჩევის უნარი, როდესაც დაგეგმილია არა მარტო ხარჯების ძირითადი ნაწილი, არამედ შვებულება და ბავშვის მომავალი. უნარი და მუდმივი სურვილი დაიცვას. დაცვა მოიცავს როგორც საკუთარ ტერიტორიაზე (სახლი, სამუშაო), მჭიდრო ადამიანებს (მეუღლეები, შვილები) და ფსიქოლოგიური საზღვრების დაცვას (ერთი თვითშეფასება, მიღწევები). ყოველივე ეს შეიძლება მოხდეს სხვადასხვა გზით - უკიდურეს ვერსიაში (ზოგჯერ აუცილებელია, როგორც პრობლემების გადაჭრის რადიკალური საშუალება) ძალის გამოყენებით, უფრო სოციალურად, ფსიქოლოგიური ზეწოლისა და არგუმენტაციის დახმარებით.

მასაჟი ყოველთვის გულისხმობს ლიდერობას და ჯანსაღი კონკურენციას. ადამიანი, რომელსაც არ სურს კარიერის წინსვლა, რომელიც არ ცდილობს შემოსავლის გაზრდას ან სხვა აღიარების მიღებას, არ აქვს საკმარისი მამაკაცური. მიზნის ჩამოყალიბება და მიღწევა ერთ-ერთი მთავარი მახასიათებელია, ამიტომ პიროვნების პრიორიტეტების განსაზღვრაში, სტრატეგიის განვითარება და მისი გეგმების მიღება საბოლოო ჯამში, ეს მამაკაცური ენერგიაა. ქალურობას არ აძლევს კონცენტრირებას, ეს ხელს შეუწყობს ძალებს და შეეცდება ყველაფერი შეინარჩუნოს ჩვეულებრივი, მაგრამ გასაგები სიტუაცია.

ადრენალინი, სპორტსმენები, სამხედრო ხალხი აშკარად გამოხატული მამაკაცის, რადგან ყოველთვის უნდა არსებობდეს ძალა, კონკურენტული მომენტი. უარყოფითი მაგალითები შეიძლება იყოს ტოქსიკური მამაკაცის მქონე ადამიანები, გამოიყენონ თავიანთი ძალა, რომ სხვები განიცადონ ან დაუსაბუთებლად წარმოადგინონ. როდესაც ადამიანი თავის ოჯახს სცემს და პატივისცემას ითხოვს, ეს არის მამაკაცის იგივე გამოვლინება, როდესაც ის ცდილობს თავის ახლობლებს და ახსნას თავისი მოქმედებების მოტივაცია და რას შეიძლება მოჰყვეს ყველა კარგი. განსხვავება ისაა, რომ ერთი განსახიერება, ეს არის ხარისხიანი ხელსაყრელი განვითარება და მეორეში მისი პათოლოგიური მხარეა.