სკეპტიკური - ეს არის ადამიანი, რომელიც არ ენდობა ჭორები, გავრცელებული ინფორმაცია, საეჭვო იდეები, რომ თავად არ შეამოწმა ჭეშმარიტება. სიტყვის სკეპტიკური მნიშვნელობა ბერძნულიდან "სტეფტიკოსი" მოდის. ბერძენი სკეპტიკოსები წარმოადგენდნენ ფილოსოფიურ ტენდენციას, რომლის მიხედვითაც ისინი ეჭვობდნენ ჭეშმარიტების საიმედოობის შესახებ აზროვნებისა და ეჭვების რეალური შესაძლებლობების შესახებ. სკეპტიციზმის უძველესი ფილოსოფოსები შეეძლოთ სუსტი მხარეები იპოვონ სხვადასხვა ფილოსოფიური მიმართულებების ცოდნისა და ლოგიკის თეორიები, აგრეთვე ამ სწავლებების მოწყვლადობა და მათი კრიტიკა.

რას ნიშნავს დღევანდელი გაგებით სკეპტიკოსი? სიტყვის სკეპტიკური სიტყვის მნიშვნელობა თანამედროვე ინტერპრეტაციაში საუბრობს იმ ადამიანის მიმართ, რომელსაც მუდმივად ეჭვი ეპარება მის გარშემო არსებული ყველა საიმედოობით, ამიტომ მისი დამოკიდებულება უნდობლობას იწვევს.

სკეპტიკოსი არის ადამიანი, რომელიც არასდროს არ იტყვის, რომ ზუსტად ის იცის, რა არის სწორი პასუხი. ის არასოდეს უარყოფს მას და დაუყოვნებლივ არ იღებს. ის პირველად განიხილავს კითხვას, რომელიც წარმოიშვა, ამოწმებს შემომავალ ინფორმაციას, ეძებს არგუმენტებს და მხოლოდ მას შემდეგ გაანალიზებს, გამოხატავს საკუთარ გადაწყვეტილებას და დასკვნებს.

ბუნებრივია, შეუძლებელია ერთი ადამიანისთვის სრული ინფორმაციის შესწავლა, გაიგოს ყველა გარემოება და ასპექტი, მაგრამ მას ეს არ სჭირდება. საჭიროა ცოდნის მარაგი ზუსტად ისეთი, რომლითაც შესაძლებელი გახდება ერთი წინასწარი აზრი. სანამ გადაწყვეტილება შეესაბამება ფაქტებს, ის დარჩება ძალაში. მაგრამ ახალი არგუმენტების და დამატებითი ინფორმაციის ჩამოსვლის შემდეგ, გადაწყვეტილება შეიძლება შეიცვალოს.

საკმაოდ რთულია სკეპტიკურად განწყობილი აზრის გავლენა. იგი მუდმივად ახორციელებს ახალ რწმენას და არა ახალ პრინციპებს, რომელსაც აქვს ის, ასახავს, ​​გადაამოწმებს და აფასებს სისწორეს. ამდენად, ახორციელებს "გადახედვას" საკუთარი დამოკიდებულება.

ადამიანი, რომელსაც აქვს ჯანსაღი სკეპტიციზმი, შეუძლია სწორად და ემოციურად შეაფასოს თითქმის ნებისმიერი ფენომენი. შეაფასეთ მიმდინარე მოვლენები, წარსულში განხორციელებული ქმედებები, ურთიერთობები, სხვადასხვა თეორიები.

სკეპტიკოსი ყოველთვის იყენებს დაბალანსებულ მიდგომას მის ქმედებებში, არ აძლევს განვითარებადი ემოციებს, ამიტომ მას შეუძლია თავისი ცხოვრების კონტროლი.

ვინ არის სკეპტიკოსი?

სად სასიამოვნო ამბებში ყველას უნახავს სასიხარულო ცნობა, სკეპტიკოსები სერიოზულად იქნებიან, რადგან ისინი არ იჯერებენ ამ ამბებს, სანამ არ მიიღებენ სათანადო მტკიცებულებებს.

რას ნიშნავს სკეპტიკოსი? სკეპტიკოსი ლაპარაკობს, როგორც ადამიანი, რომელიც განსხვავდება სხვებისგან, რომ არ ენდობა პირველი ინფორმაციის მოსმენას, მით უმეტეს, თუ ის პოზიტიურ დამოკიდებულებას ატარებს და დაპირდა რაიმე დადებითი ან დაჯილდოება. ან პირიქით, ის არ დაუყოვნებლივ ეკიდება მწუხარებას, როდესაც ის ისმენს სამწუხარო ამბებს. აქედან გამომდინარე, სკეპტიკოსი არის ადამიანი, რომელიც არ არის წარდგენილი პირველი ემოცია, მაგრამ რეაგირებს ნეიტრალურად, სანამ იგი დარწმუნებულია ინფორმაციის სიზუსტით.

ის ზოგჯერ დაბნეულია პესიმისტებთან დამახასიათებელ სიბნელეში. თუმცა, პესიმისტი არის აპრიორი უარყოფითი შედეგით, ხოლო სკეპტიკოსი ცდილობს იპოვოს ნამდვილი მნიშვნელობა და არ ელოდება რაიმე ცუდი შედეგს.

სკეპტიკოსები ამტკიცებენ, რომ ჭეშმარიტება, რომელიც არ არის გამყარებული მტკიცებულება უარყოფითი ან დადებითი გამოცდილების სახით, არ შეიძლება ჩაითვალოს სიმართლე.

სიტყვის სკეპტიკური მნიშვნელობა ანტიკურ ფილოსოფიაში განსაზღვრავს სკეპტიციზმის მიმდევრებს. სკეპტიციზმის ფილოსოფიამ უარი თქვა სიმართლის ნდობაზე მტკიცების გარეშე.

ფილოსოფიური სკეპტიციზმი არის კონცეფცია, რომლის არსი შეუძლებელია ობიექტური რეალობის გათვალისწინება სპეკულაციურ დასკვნებზე.

უძველესი დროიდან სკეპტიკოსები ამტკიცებდნენ, რომ სამყაროს სენსიტიური მხარეების გააზრება არ არის ობიექტური, რადგან ყველა, ვინც ცდილობს თავი აეხსნა სამყარო თავის ნაწილში, არის სუბიექტური აღქმა, რის გამოც ასეთი განმარტებები ხშირად ეწინააღმდეგება.

ფილოსოფიური სკეპტიკოსები მიიჩნევენ, რომ ნორმალურია სხვების ფილოსოფიის კრიტიკა, მხოლოდ საკუთარი გადაწყვეტილებებისა და სუბიექტური არგუმენტების გამოყენებით სკეპტიციზმის სასარგებლოდ. სინამდვილეში ისინი ისტორიაში მნიშვნელოვან როლს ასრულებდნენ, რადგან ისინი კითხულობდნენ თეოლოგიის თეოლოგიას და ამზადებდნენ წინაპირობებს მატერიალიზმის შექმნისთვის. სამყაროს ღრმა ცოდნაზე უარის თქმის მნიშვნელობაზე სკეპტიკოსებმა ხელი შეუწყეს რელიგიური მრწამსის განვითარებას.

დღეს სიტყვის სკეპტიკური სიტყვის მნიშვნელობას განიცდის ქცევის კომპონენტი, ვიდრე ფილოსოფიური დოქტრინა, რომელიც ეჭვქვეშ აყენებს გარკვეული რწმენის ან თეორიის ჭეშმარიტებას ასი პროცენტით დამაჯერებელი მტკიცებულებების გარეშე. გუნდში ასეთი პირის არსებობა საკმაოდ ბუნდოვანია. ის აღფრთოვანებულია სხვების მოსაზრებებისგან თავის შეხედულებების დამოუკიდებლობაზე და არ მოსწონს სკეპტიციზმისთვის, რომელიც დროდადრო თბილად იჩენს თავს.

სკეპტიკოსები ხშირად ფრთხილი ბიუროკრატები არიან, რომლებსაც კიდევ ერთხელ დასჭირდათ კიდევ ერთი დამატებითი დოკუმენტი. მათი ხასიათის თავისებურებების გამო ისინი არ დაუტოვებენ რაიმე დაუზუსტ ინფორმაციას. ისინი დაამტკიცებენ ახალ კანონებსა და პროექტებს, რომლებიც განიხილება ყველა ასპექტში და მანიფესტაციებში, ყველა პრობლემისა და იმ საკითხების გათვალისწინებით, რომლებიც წარმოიქმნება. ეს შეიძლება გავლენა მოახდინოს ამ პროცესზე, უფრო მეტად, ახალი ტექნოლოგიების დანერგვა, მაგრამ ზრდის საიმედოობას.

ხშირად, სკეპტიკოსები არიან პედლები, რომლებიც ლიდერები არიან, ქვედანაყოფები მოითხოვს მაღალი განსაზღვრის ამოცანებს. ჭეშმარიტების მისაღწევად მათ ხშირად იჩენენ გარკვეული მოტივის დამადასტურებელი მტკიცებულებები, რომლებიც ხანდახან ძალიან ღრმაობენ, იმდენად, რამდენადაც ისინი ხშირად არარსებულნი არიან თავიანთ არსებობაში.

სკეპტიციზმი არის მრავალი პროფესიის დამხმარე საკუთრება, მაგრამ შემოქმედებით სფეროში ნაკლებად საჭიროა მხოლოდ თვითკრიტიკის სახით. ასეთი კონსერვატიზმის გამო ასეთი ადამიანები ვერ შეძლებენ ფრენის შემოქმედებით ფრენას, რადგან მათ ვერ შეედრება თავიანთი შეხედულებები და ტენდენციები.

ყველაზე ჭეშმარიტი სკეპტიკოსები არიან ბავშვები. ყოველივე ამის შემდეგ, ძალიან რთულია, რათა მათ სჯეროდათ გარკვეული ფენომენების სიზუსტეში, მაგრამ მაინც უნდა დარწმუნდნენ თავიანთი. მაგალითად, ბავშვი შთამბეჭდავი ცეცხლივით იზიდავს და რამდენი არ იტყვის, რომ ალი ცეცხლიანია, ის ხელს უშლის ხელით. ეს არის სკეპტიციზმის მთავარი პუნქტის ნათელი მაგალითი - ყველა განცხადება უნდა შემოწმდეს ექსპერიმენტის მიერ ჭეშმარიტებისთვის.

ზემოდან, ცხადი ხდება, რომ სკეპტიკოსი არის ადამიანი, რომელიც საეჭვო არ არის, მაგრამ არ ენდობა თეორიები და იდეები, რომლებსაც არ აქვთ დამაჯერებელი დასტური.

როგორ გავხდე სკეპტიკოსი?

Skeptic ყოველთვის იღებს პირდაპირი წყარო შემომავალი ინფორმაცია. გახდეს სკეპტიკური თქვენ უნდა მოიქცეს შესაბამისად და დაიცვას გარკვეული წესები. ყოველივე ამის შემდეგ, სკეპტიკოსი არის ის ადამიანი, რომელიც ყოველთვის კრიტიკურად აანალიზებს ინფორმაციას, რომელიც მისთვის მისაღებია, ამის შესწავლისთვის საჭიროა ყველა არგუმენტის შემოწმება, მატერიალური გადამოწმება. ბევრ ადამიანს სურს, რომ საუბარი შეუერთდეს საუბარს, რამდენიმე ადამიანმა მახსოვს ყველა ფაქტი. ყოველთვის საჭიროა კითხვების დასმა, ზუსტი და სწორი პასუხების მოთხოვნით. მაგალითად, თუ მეგობარი ამბობს, რომ ის მოისმინა საოცარი ინფორმაცია ან წაიკითხა, მაშინ ისიც ღირს, როცა ისმენს და ისწავლა სად წავიდა.

თუ საეჭვო ადამიანი ცდილობდა გარკვეულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით, თქვენ უნდა სცადოთ აბსტრაქტული მასალისა და ამ პიროვნებისგან, მაგრამ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. საჭიროა სარწმუნო წყაროების შესწავლა. გამოიძიონ ეს საკითხი ინტერნეტში, ვკითხო სანდო ადამიანებს, ვისთანაც გაქვთ ნდობა.

სკეპტიკოსები იშვიათად ყურადღებას აქცევენ ყურადღებას ამახვილებენ, აქციები და "გაყინულებისთვის" არ ჩატარებულა. ხშირად ინტერნეტში შეგიძლიათ იხილოთ ამომწურავი ინფორმაცია ფასდაკლებით, რომლითაც პროდუქტი თითქმის თავისუფალია. ყველაზე ხალხი ჯერ კიდევ სკეპტიკურად მისი, მაგრამ არიან ადამიანები, რომლებიც გამოიწვია ამ და შემდეგ ვნანობ. სასურველია შეისწავლონ სხვადასხვა სიახლეები სხვადასხვა წყაროდან.

როგორ გავხდე სკეპტიკოსი? სკეპტიკური აზროვნების განვითარებაა საჭირო. ყველა სამეცნიერო თეორია კი ყოველთვის საიმედოა. არსებობს ბევრი შემთხვევა, როდესაც დროთა განმავლობაში ისინი აღიქმებიან სასაცილოდ.

სკეპტიკოსი ყოველთვის უსმენს, ამოწმებს და აანალიზებს - ის ხელს უწყობს თვალების უფრო ფართო არჩევანს. სკეპტიკური აზროვნება საშუალებას მოგცემთ იხილონ მითები და აღმოაჩინონ დეზინფორმაცია. აუცილებელია მტკიცებულებების შესამოწმებლად, თუნდაც ერთი ნების საწინააღმდეგოდ, რათა არ დარჩეს მოტყუებული. ყველაფრის მოსმენა და ფიქრი აუცილებელია, რაც გესმის.

თუ ვინმემ ძალიან დამაჯერებლად ლაპარაკობს, სავარაუდოდ ის დარწმუნდება, რომ ადამიანი მიიღებს მას, თუ ის ისმენს სხვაგან. როდესაც პირი არ ფიქრობს ობიექტურად, არ შეამოწმებს ფაქტებს, მისი არგუმენტები შესაძლოა სხვების მიერ აღიარებული იყოს, როგორც არასწორი თუ ეს საკითხი გამოიძიეს.

იდეების შემოწმება მხოლოდ ნამდვილობისთვის არის მხოლოდ მაშინ, როდესაც აზრი აქვს. თუ მეგობარმა თქვა, რომ შეუძლებელია მანქანიდან გადაადგილება და გადაადგილება უკან, მაშინ ის არ უნდა დაამტკიცოს, რომ ამის გაკეთება შესაძლებელია. არსებობს ბევრი მსგავსი იდეები მსოფლიოში, რომელთაგან ბევრი სახიფათო და უცნაურია, ისინი იმდენად სწრაფი აღმოჩნდებიან, რომ ადამიანებს არ აქვთ დრო, რომ თავი დაიცვან მათგან. სკეპტიკური აზროვნება ხელს შეუწყობს მინიმუმს მცირედ, რომ შენი ცხოვრება უარყოფით გავლენას მოახდენს.