ფსიქოლოგია და ფსიქიატრია

მამაკაცის ფსიქოლოგია

მამაკაცის ფსიქოლოგია - ეს საკმაოდ პრიმიტიულია, კაცობრიობის ლამაზი ნახევრის ბევრი წარმომადგენლის აზრით. მაგრამ ფიქრობენ, რომ მათ უზარმაზარი შეცდომა აქვთ. მამაკაცები არ არიან ჩვეულებრივი, მაგრამ კონკრეტული. მათ არ მოსწონთ გაჭირვებისა და პრობლემების შექმნა. ზოგადად, ძლიერი ნახევარი ქალბატონებთან შედარებით სრულიად განსხვავებული გზით ხდება. ამიტომ, მამაკაცის აპარატის ფსიქოლოგიის ყველა ნაწილის გაგება საშუალებას მისცემს სუსტი სქესის შექმნას, უფრო მეტად ეფექტური ურთიერთობების დამყარება ქმრებთან, მეგობრებთან, ზემდგომებთან, შვილებთან და შემთხვევითი გარემოსთან. უმეტეს შემთხვევაში, ადამის ვაჟები, მიუხედავად გარკვეული ასაკის ან სოციალური ჯგუფის კუთვნილებისა, ჯერ კიდევ სრულწლოვანნი არიან შვილები, მხოლოდ მათი ჰობიები უფრო ფართოდ გავრცელდებიან და ბევრად უფრო მეტ სარგებელს მიიღებენ, ხოლო სულის სიღრმეში დარჩა, როგორც დაუცველი ბავშვები .

მამაკაცის ფსიქოლოგია ისეთია, რომ მხოლოდ გარეგნულად ისინი დარწმუნებულნი არიან, მუდმივი და ურყევი. თუმცა, ეს ნიღაბია. ბევრი ქალი დაკარგულია ვარაუდებიდან, თუ რატომ არ ქმნიან ურთიერთობას მამრობითი სქესის წარმომადგენლებთან, არ აცნობიერებენ, რომ როდესაც ისინი კომუნიკაციისას იღებენ ნიღაბს, როგორც რეალობას, რის შედეგადაც ისინი ბევრ შეცდომას ქმნიან, რომ მამაკაცები არ აპატიებენ. უკვე დიდი ხანია ეწოდება მამაკაცის ძლიერი სექსი. ისინი მხოლოდ იმდენად იმსახურებენ ამ ტიტულს, რადგან მათი ფიზიკური უპირატესობა ქალთა მიმართ, და გულწრფელად ისინი ნაკლებად ძლიერია, ვიდრე ლამაზი ნახევარი. ხშირად ქალი გენდერი არ ესმის, რომ მათი თანმხლები მამაკაციც შეიძლება იყოს დაუცველი და დაუცველი, სინაზის და ზრუნვის საჭიროება.

მამაკაცის ფსიქოლოგიის საიდუმლოებები

ხშირად, ადამიანთა რასის ცოდვების თითოეული წარმომადგენელი ცდილობს საკუთარი თავის პრიზმაში სხვა ინდივიდუალური ინტერპრეტაციის მცდელობა. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ადამიანის ბუნება ისეთია, რომ ყოველი საგნის სხვა მახასიათებელს ანიჭებს თვისებების თვისებები, რომლებიც მას აქვს, ან ქცევის ნიმუში გარკვეულ სიტუაციებში, რომელიც მისთვის არის დამახასიათებელი. და როდესაც სხვა იწყება სხვაგვარად იქცევა, ინდივიდუალური გრძნობს, რომ ისინი არ არიან სანუკვარ. მაგრამ სინამდვილეში, სხვა ადამიანი მხოლოდ გამოხატავს თანაგრძნობას, შეთანხმებას ან განსხვავებას სხვაგვარად.

ადამიანები ხშირად არ იციან სიტუაციის გარშემო ალტერნატიული პოზიციისგან ან "უცხოელის თვალით". ქალები რთულ სიტუაციებში არ ქმნიან თავიანთ ფეხსაცმელ ქმრებს, მაგრამ მხოლოდ ვარაუდობენ, რა უნდა გააკეთონ. ამავე დროს, ისინი სრულიად დაივიწყებენ პირადი ინდივიდუალობისა და მასთან დაკავშირებული სხვა ფაქტორების შესახებ. ბუნებრივია, საშუალო მეუღლე, რომელსაც არა აქვს ქალის აზრების მოსმენის საჩუქარი, სრულიად სხვაგვარად მოქმედებს. ეს არის ის, თუ რამდენად აღმაშფოთებელია ქალების მიმართ ძლიერი სქესის წარმომადგენლები, რომლებიც აბსოლუტურად არ ესმით, იბადება. ეს მიდგომა, რასაკვირველია, უარყოფითად აისახება სქესებს შორის ურთიერთობებსა და ზოგადად საერთო ურთიერთობებს შორის.

მამრობითი ფსიქოლოგიის გასაგებად, აუცილებელია მთელი მამრობითი ძმობის გაყოფა გარკვეულ ტიპებად. ძლიერი სქესის ნებისმიერი "ნორმალური" წარმომადგენელი მისთვის ცნობილია გარკვეული მიზნის მისაღწევად. მნიშვნელოვანია სხვებისთვის დამახასიათებელი მტკიცებულებების მოპოვება, სხვები კი, როგორც სხვა, ისე სხვები, როგორც ხელისუფლება, სხვებს - სხვების დასახმარებლად დაინახავთ და ამ უკანასკნელს, პირიქით, მხოლოდ გამოიყენებენ მხოლოდ იმისთვის, რომ არაფერი მიიღონ.

მამაკაცის ფსიქოლოგია ან როგორ უნდა გავიგოთ ადამიანი?

ეს უნდა იყოს უცნაური, მაგრამ მაშინაც კი, როდესაც ადამსა და ევას შვილები იმავე ენაზე ლაპარაკობენ, ისინი ჯერ კიდევ არ ესმით ერთმანეთს. და ეს საკითხი არ გამოიყენება გამოყენებული პროგნოზებით, დასასრულით, სუპერიკით, ნაცვალსახელებითა და პრეფიქსიებით, მაგრამ საკუთარი შეხედულებებისა და გამოცდილების სხვადასხვა გამოხატულებაში. ამის მაგალითია ჩვეულებრივი ბავშვთა ზღაპრის რეპეტიცია, რომელიც ბავშვის პირიდან მოისმინა და პატარა გოგონას მიერ წარმოთქმული. მათი სიუჟეტების დიდი განსხვავება დაუყოვნებლივ შეინიშნება.

თუ მამრობითი კომუნიკაციის საფუძვლები და მდედრობითი ენა ასწავლიდა სკოლაში გაკვეთილებს, შეიძლება თავიდან იქნას აცილებული სქესთა შორის მრავალი კონფლიქტი.

მამაკაცებისთვის, მთავარია ქმედებები, ხოლო ქალთა ნაწილი, შიდა სამყარო და ემოციები. სანამ ძლიერი ნახევარი ასახავს მსოფლიო რევოლუციის მიღწევას, მოსახლეობის სუსტ ნაწილს აფასებს ახალი კულინარიული შედევრი სავარაუდოდ სადილად. მას შემდეგ, რაც მას აქვს ტვინის კომპლექსური წარმოების პრობლემა, მისი ხელმძღვანელი სავსეა ყველა სახის ვარიანტისთვის, რომელიც დააჩქარებს წონის დაკარგვას. ქალები უფრო კონკრეტულად და ვიწროდ თვლიან, ვიდრე მამრობითი სქესის. ძლიერი ნახევარი, ხშირად, არ შეამჩნია ყველგან მიმოფანტული წინდები, ბინძური კერძები და კობეები კუთხეებში, თავის მხრივ, სუსტი ნახევარი გაფრთხილებაა ნებისმიერი უწესრიგობის მყისიერად და ის მყისიერად იღებს გადაწყვეტილებას, თუ როგორ უნდა დააფიქსიროს იგი. ეს იმას ნიშნავს, რომ თუ ქალები არ ესმით, რომ ძლიერი სქესის წარმომადგენლები მათ გონებასთან ერთად, მაშინ მათ არ უნდა წარმოადგინონ თავიანთი აღქმა მსოფლიოზე.

აუცილებელია მიიღოს ის ფაქტი, რომ არსებობს ფსიქოლოგიური განსხვავება მამაკაცებსა და ქალებს შორის. აუცილებელია ამ პოსტულატის შეჯერება და უშედეგოდ. ხშირად, ქალების უმრავლესობა მიიღებს განსხვავებას ნაყოფიერების ასაშენებლად. მამაკაცები, ძირითადად, რექტინინატორი. უმეტესწილად, მათ არ იციან, როგორ უნდა მიუთითონ და არ ესმით მინიშნებები.

თუ მიზანი გინდა, მაშინ მამაკაცის ქცევა საკმაოდ მკაფიოა. ძლიერი სართული ყავისფერი თვალების ფერია - ყავისფერი და ლურჯი კაბა - ლურჯი, ხოლო სუსტი ნახევარი ფიქრობს, რომ მას აქვს ოქროს ყავისფერი თვალები და კაბა არის ღრმა ზღვის ფერი. მამაკაცები არ აურიდებენ კონკრეტულ კონცეფციებს ემოციებით. ისინი ბუნების ეკონომისტები არიან - ისინი დროისა და შიდა რეზერვების შენახვას იყენებენ.

ძლიერი სქესის წარმომადგენლებს არ გააჩნიათ ტელეპათიური შესაძლებლობები, ამიტომ არ უნდა შეურაცხყოფდნენ არჩეულმა პირებმა, რომლებმაც არ წარმოადგინეს ყვავილების ბუკეტი, რომლითაც ჩამოსული ოცნებობდა. კიდევ ერთი ფაქტი მამრობითი ფსიქოლოგიის მათი უუნარობა წავიკითხე გონება. მამაკაცი უბრალოდ არ არის მომზადებული ტელეპათიაში, რის შედეგადაც მათ ვერც გამონახავთ ქალი ოცნებები და მოთხოვნები. აქედან გამომდინარე, თუ ქალბატონებს სურთ, რომ თავიანთი კავალისებისა და უბრალო კოლეგებისგან რაღაცის მიღწევა სურთ, ამის შესახებ უნდა განიხილონ ძლიერი ნახევარი წარმომადგენლებისთვის და სასურველია ათზე მეტი, რათა მათ აუცილებლად გაიგონ. აუცილებელია მოითხოვოს, რა არის სასურველი მამაკაცები და არ უნდა იყოს მორცხვი. მთავარი პირობა არის მშვიდი და დარწმუნებული ტონი, რომ ადამიანს შეუძლია გააცნობიეროს, რომ საუბრის თემა ძალიან მნიშვნელოვანია ქალისთვის, რის შედეგადაც იგი "სიამოვნებით" დააკმაყოფილებს.

როგორ გესმის ადამიანი? მამაკაცის ფსიქოლოგია იუწყება, რომ მამრობითი სქესის ადამიანები უბრალოდ ვერ ასრულებენ, როდესაც ისინი უბრძანეს. ადამის ვაჟები არ უნდა ეუბნებიან, რა და როდის, როგორ უნდა გააკეთონ ისინი. საკმარისია მხოლოდ საკუთარი აზრის განსაზღვრა.

გარდა ამისა, მამაკაცები ძალიან ზეწოლას ახდენენ იმ საზღვრების მიერ, რომელთა საზოგადოებაც ამოძრავებს მათ. მამაკაცის მოსახლეობა ყოველთვის უნდა შეესაბამებოდეს სამი მითს:

- ძლიერი ნახევარი არასოდეს cries, რადგან ცრემლები ბევრი სუსტი გოგონები;

- ძლიერი ნახევარი ყოველთვის უნდა იყოს სერიოზული;

- ნებისმიერ შემთხვევაში, ძლიერი ნახევარი უნდა დარჩეს ძლიერი.

კაცი არის, უპირველეს ყოვლისა, ცოცხალი ყოფნა, რობოტი არ არის. მას არ შეუძლია უპასუხოს გამოგონების შესაბამისად, გაუგებარია, ვისი წესით. აქედან გამომდინარე, მამაკაცებიც ტიროდნენ. მათი ცრემლებით არაფერია არაბუნებრივი ან სამარცხვინო. ასევე, მამაკაცები აუცილებლად არ უნდა იყოს სერიოზული. ძლიერი ნახევარის წარმომადგენლები უნდა იქნეს მიღებული, როგორც ნამდვილი, ანუ ისინი, როგორც წესი, და არ არის მორგებული, რათა შეესრულებინათ საზოგადოება. გარდა ამისა, პარტნიორი, კოლეგები, ნათესავები, სწრაფი საბურავები, რომლებიც ასეთ ადამიანებს იწვევენ, ცდილობენ მაქსიმალურად თავიდან იქნეს აცილებული. გარდა ამისა, მამაკაცები ფიზიკურად არ არიან ყოველთვის სულიერად ძლიერი. მათ ასევე აქვთ "ცუდი" დღეები. და რთულ მომენტში ისინი ელოდებოდნენ მხარდაჭერას და არა ფრაზებს: "იყავით გლეხი!". ნუ დაივიწყებთ, რომ ადამის ვაჟები გულითა და სულით არიან. მათ ასევე აქვთ უფლება განიცადონ და გამოხატონ ემოციები.

მამაკაცის ფსიქოლოგია ურთიერთობებში

ნებისმიერი ადამიანი ხასიათდება პარტნიორისთვის გარკვეული მოთხოვნების არსებობით. და თუ მათი "სურვილები" მამაკაცის ფსიქოლოგიის შესაბამისად არის ჩამოყალიბებული, მაშინ ჩვენ ძალიან ერთფეროვან მოთხოვნებს მივიღებთ.

მამაკაცთა ფსიქოლოგია ქალებთან ურთიერთობაში გამოირჩევა გარკვეული შეხედულებების შესახებ კომპანიასთან, ქცევითი გამოვლინებებით და გარეგნულად. იმ შემთხვევაში, თუ ქალი თავის დროზე მცირედ ხარჯავს მამაკაცის შეუდარებელი ფსიქიკური ორგანიზაციის გატარებას, ის ამით შეიძინოს ოქროს გასაღები, რომელიც იხსნის სანუკვარ კარს, ფარული ბედნიერ ურთიერთობას.

პირველ რიგში, მამრობითი ინდივიდების ფსიქიკური საქმიანობა საკმაოდ მარტივია და აბსოლუტურად კონკრეტული. ამ ფუნქციის გამო, ძნელია მამაკაცისთვის ქალების მოსაზრებების სიჩქარესთან ერთად. ძლიერი ნახევარის წარმომადგენლები უფრო მეტად არიან დაინტერესებულნი ამ საკითხების არსით. ყველა ფრაზა უნდა იყოს პრაქტიკული მნიშვნელობა. საუბრებში წყალი შეიძლება ადამიანების გაანადგურებლად.

ბევრი ქალბატონები ცდილობენ იპოვონ ფარული მნიშვნელობა ნებისმიერი მამრობითი მოქმედებაში და სისტემატურად არიან ჩართული თვითრეპინგებში, რაც ურთიერთობებში დაბნეულობას იწვევს. უფრო ეფექტური იქნება, რომ არ გაანალიზდეს ყველა ადამიანის ქმედება, არამედ შეარჩიოს არჩეული ადამიანების საჭიროებები და დაეხმაროს მას.

პრინციპში, მამაკაცისა და ქალის მოთხოვნები ერთმანეთის მსგავსია, მაგრამ არსებობს გარკვეული განსხვავებები, რომლებიც ურთიერთობაში დაპირისპირებას გამოიწვევს. მოსახლეობის ძლიერი ნახევრის წარმომადგენლების ემოციური ჯანმრთელობისთვის სასიცოცხლო მნიშვნელობა აქვს. ამ დიდ როლს თამაშობს მათი პროფესიული რეალიზაცია და ფინანსური უსაფრთხოება. ფული მამაკაცებში ნდობაა. მამრობითი სქესის მნიშვნელოვანია იგრძნონ შემქმნელი. გარდა ამისა, მამაკაცები თვითდაჯერებულობას მიაღწევენ სხვადასხვა ჰობიებსა და ჰობიტებზე. აქედან გამომდინარე, რეკომენდირებულია, რომ ქალები ყველაფერს აკეთებენ იმისათვის, რომ ხელი შეუწყონ მამაკაცის ჰაბებს. არ უნდა აიკრძალოს მამრობითი ინტერესები, მათ შეუძლიათ მხოლოდ ოდნავ გაგზავნილი სწორი მიმართულებით. მაგალითად, კომპიუტერული თამაშებიდან თევზაობა. ინტერესები ხელს უწყობს უფრო ძლიერი სქესის აღსადგენად საკუთარი სულიერი ძალის აღდგენას ან საკუთარი ემოციების გამოხატვის შესაძლებლობას. აუცილებელია იმის გაგება, რომ პირადი ინტერესები პირადი ტერიტორიაა, შესასვლელი, რომელიც აკრძალულია უარის გარეშე.

მამაკაცი ძალიან ხარბ და ოდნავ უშედეგოდ. ეს არის მათი სუსტი წერტილები, მაგრამ ყოველივე ამის შემდეგ ყველას აქვს სისუსტეები. ამიტომ, ქალებმა უნდა ისწავლონ თავიანთი უპირატესობა. ამისათვის საჭიროა ხაზგასმით აღვნიშნოთ მისი კომპეტენცია, ჭეშმარიტება, იუმორის გრძნობა და დაზვერვა. და, უფრო მეტიც, რეკომენდირებულია, რომ ადამიანები არ იდარდებთ მადლობის სიტყვებისთვის.

ძლიერი სქესის წარმომადგენლები დარწმუნებულნი არიან, რომ საკუთარი შესაძლებლობები აქვთ ნებისმიერ სიტუაციიდან გამოსავლის პოვნას. ეს მათ აძლევს მათ მნიშვნელობას მათი პიროვნების მნიშვნელობაზე. ძლიერი სექსისთვის მნიშვნელოვანია გლობალური მიზნების მისაღწევად. აქედან გამომდინარე, სუსტი ნახევარი რეკომენდირებულია გაეცნოს მნიშვნელობას მათი მეუღლეები, რათა გრძნობენ მათთან, თითქოს ქვის კედელი. ადამიანი, რომელიც მის მეორე ნახევარში გადაეცემა, არჩეულს კვლავ აღფრთოვანებს ახალი მიღწევებით და საჩუქრებით!

სიყვარულით მყოფი ადამიანის ფსიქოლოგია მისი პარტნიორისა და სიყვარულის მხარდაჭერაა. და განსაკუთრებით მათ სჭირდებათ ფიზიკური სიყვარული, რომლის წყალობითაც ისინი გრძნობენ თავს. ხშირად ემოციური მამობრივი დეპრესია მიუთითებს სიყვარულის მიღების ნებისმიერი საშუალების დარღვევაზე. აქედან გამომდინარე, საჭიროა, გაიგოს, თუ რა მეთოდების გამოვლენა სიყვარული ადამიანი უნდა, რათა მათ განსაკუთრებული ყურადღება.

თუმცა, მიუხედავად იმისა, რომ მათ აქვთ ძლიერი მოსახლეობის რეპუტაცია, მაგრამ მათ სჭირდებათ უსაფრთხოების განცდა და საკუთარი იდენტურობის გრძნობას. სოციალური ჯგუფის წევრების გამო, ძლიერი სქესის წარმომადგენლები უფრო უსაფრთხოდ გრძნობენ თავს და შეუძლიათ კარიერის ასვლა, პატივისცემა და პატივისცემა. ფსიქოლოგიური ჯანმრთელობისთვის ნორმალურია, მნიშვნელოვანია, რომ მამაკაცები წარმატებით ითანამშრომლონ გარემოსთან. საზოგადოების პატივისცემა მამაკაცის სქესის მტკიცებულებაა მათი ღირსეული ცხოვრების შესახებ.

მნიშვნელოვანია ევა ქალიშვილებისთვის, ვისწავლოთ მადლობა გადაუხადონ პარტნიორებს მათი წარმატების, მიღწევებისა და აღფრთოვანებული სტრატეგიული ნაბიჯები.

მამრობითი სქესის პატივს სცემს პატიოსნება სუსტი ნახევარში. მათ უყვართ თავიანთი ახლობლები, უპასუხონ მათ ყველა კითხვას, რომ პატიოსნად და თავდაჯერებულად უპასუხონ თავიანთ სურვილებსა და მოთხოვნილებებს.

ადამის ძეები თავმოყვარე ქალბატონების გულშემატკივრები და თვითკმარი პიროვნებები არიან. მამაკაცები მაგნეტის მსგავსად აქტიური ქალბატონები და დამოუკიდებელი ქალბატონები, რომელთაც აქვთ პირადი ინტერესები და მეგობრების საკუთარი წრე. მამაკაცის ოცნება მათი მეუღლე აერთიანებს ნდობას ერთად სინაზის, ზრუნვა და დამოუკიდებლობა, დაზვერვის და იუმორით. ისინი დამოკიდებულნი არიან ქალთა მრავალფეროვნებით, გარეგნულად და სულიერად შეცვალონ თავიანთი ხასიათითა და პიროვნების სხვადასხვა ფორმების დემონსტრირება.

ძლიერი სქესის წარმომადგენლები ვერ შეძლებენ მანიპულირებას ურთიერთობაში. ისინი უბრალოდ ძალიან ზარმაცი ცდილობენ გამოიცნონ თავიანთი კომპანიების "სიგნალები". ისინი ოცნებობენ მშვიდი და მარტივი ურთიერთობების, ურთიერთობა, რომელიც სულის ეკისრება.

მამრობითი სქესის მიაჩნია, რომ ქალბატონებს უნდათ პირადად განავითარონ და აიღონ პასუხისმგებლობა საკუთარი შთაბეჭდილებისა და ემოციებისთვის. ძლიერი ნახევარი აღფრთოვანებს ახალგაზრდა ქალბატონებს, რომლებმაც იციან როგორ იცინონ თავი და შეცდომები გააკეთონ.

მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს აღქმა, რომ არ არსებობს ძლიერი სქესის ერთგული წარმომადგენლები, მამაკაცები თავიანთი ურთიერთობების ერთგულებას ითხოვენ. მათ სურთ დაუკავშირდნენ და ცხოვრობენ ქალბატონთან, ხოლო არ აწუხებს, რომ მას აქვს გულშემატკივარი გულშემატკივართაგან, რომელთანაც ის ფრიალებს და თვალებს ხდის მათ. ადამიანებს გულწრფელი ურთიერთობა სჭირდებათ.

ამდენად, იდეალური თანამგზავრი მკაცრი მამრობითი ცხოვრების საყოველთაო ქალია. თუმცა, ეს არ უნდა იყოს უნივერსალური მთელი მამრობითი მოსახლეობისთვის, არამედ ერთი კონკრეტული ადამიანისთვის.

მოსიყვარულე კაცის ფსიქოლოგია

უფრო ძლიერი სექსი არ აჩვენებს საკუთარ გრძნობებს ღიად. მოსახლეობის მამრობითი ნაწილი ამჯობინებს. მათთვის უფრო ადვილია, რომ შეასრულონ თავიანთი საყვარლები, უბრალოდ არ გამოხატონ თავიანთი სიყვარული. მამაკაცებს გულწრფელად ლაპარაკობენ გრძნობების შესახებ.

სიყვარულის კაცი ფსიქოლოგია.

სიყვარულის ობიექტის სიყვარულში მყოფი ადამიანი სიცრუეა, თუნდაც, როგორც ბუნებით. მთავარი სიგნალი, ძლიერი სფეროს წარმომადგენლის გრძნობების არსებობის დემონსტრირება, გრძელი სახეა, რომელიც მიმართულია გაგებით ობიექტზე. თუ ადამიანი გრძნობს მხოლოდ ქალბატონს, მაშინ მისი საქციელი განსხვავდება. მძვინვარე იმედგაცრუება, მოსახლეობის მამრობითი ნაწილების წარმომადგენელი უფრო მგზნებარე და მტკივნეულია, რომ გატაცების ობიექტთან დაკავშირებით. მის პოზიციებზე და ჟესტებით, რომლებიც დომინირებენ სინათლის აგრესიულობით. ყველა მისი მოქმედება მიზნად ისახავს ახალგაზრდა ქალბატონის პირადი სივრცის შემოჭრას. ადამიანი, რომელიც გაბრაზებულია, მუდმივად ცდილობს ქალს.

კაცი უნდა იგრძნოს დამპყრობელი, ამიტომ მათ არ მოსწონთ "წებოვანი" ქალბატონები. გადაჭარბებული გამძლეობა მხოლოდ შეშინებასა და მათ გამოსწორებას უწყობს ხელს.

სიყვარულის მამაკაცის ფსიქოლოგია ისეთია, რომ ასეთი საქციელი მხოლოდ "მეომართან" დაახლოების წინააღმდეგობას იწვევს. აქედან გამომდინარე, გოგონები ურჩია გამყარებაში მანძილი, დარჩეს საიდუმლო, რომ მათ სურთ გახსნა. კაცი არის მონადირე, რის შედეგადაც მტაცებელი "saucer" მას მხოლოდ ერთი კერძი აქვს.

ქალთა ფსიქოლოგია ქალებთან ურთიერთობაში ახასიათებს ამ უკანასკნელის სწრაფი გაგრილებით. ძლიერი ნახევარი უბრალოდ ვერ შეაჩერებს თავის ინტერესს ერთ ობიექტზე დიდი ხნის განმავლობაში. და რადგან ქალები უნდა ვისწავლოთ intrigue არჩეული, არ გახსნას მათ წინაშე მთლიანად. მიუწვდომელი გოგონა ყოველთვის მიმზიდველია სქესისთვის. ყოველივე ამის შემდეგ, ეს არ იყო არაფრისთვის, რომ წარსულის ბატონებმა შეძლეს სულელური ქმედებები შერჩეული ერთი შეხედვით ერთი შეხედვით. უდაბნოში, შუა საუკუნეების ულამაზესი ქალები აიძულებდნენ მამაკაცებს სერიოზული საქმეები ჰქონოდათ. ქალი, ქორწინების შემდეგაც კი არ არის რეკომენდირებული მისი საკუთარი აზრის გახსნისა და ფარული საიდუმლოების გახსნის შესახებ. სუსტი სქესის წარმომადგენლებმა ყველაფრის მიუხედავად, რიდმის დაფარვა სჭირდებათ. ყოველივე ამის შემდეგ, მადლობა მას, ყოველდღიური ცხოვრება და dullness ყოველდღიურ ცხოვრებაში არასდროს შევა ქორწინება.

სიყვარულის მამაკაცის ფსიქოლოგია სიყვარულის სამი ფაზის მეშვეობით ხვდება. პირველი ფაზა იწყება იმ დროს, როდესაც ურთიერთობები ჯერ კიდევ არ არსებობს და წარმოადგენს სიყვარულის მდგომარეობას.

მამრობითი ფსიქოლოგიის ამ ეტაპზე პროვოცირებას წარმომადგენლები ძლიერი სქესის ცდილობენ ინტერესი და გაოცება შერჩეული. სიყვარულის მდგომარეობაში მყოფ ადამიანებს თან ახლავს განწყობის მუდმივი შეცვლა - ხანდახან ბედნიერად იფრინავს, შემდეგ კი დაუცველია. ყველაზე მცდელობები, რათა სწორი შთაბეჭდილება მოახდინოს სამართლიანი სქესის დასასრულში მარცხი, რომელიც ქმნის ემოციურ პრობლემებსა და ბარიერებს. კაცი, მანამდე, სანამ საბოლოო გამარჯვება იმარჯვებს, არ იქნება დარწმუნებული საკუთარი შესაძლებლობები.

მეორე ფაზა იწყება იმ მომენტში, როდესაც ურთიერთობა ხდება "ოფიციალური". Уверенность растет, словно на дрожжах. На данной фазе закладывается фундамент дальнейшего поведения мужчин в отношениях. Он неосознанно оценивает рубежи дозволенного, и устанавливает территорию собственной свободы и власти.

Третья фаза является состоянием любящего индивида. Зачастую эта фаза приходит на семейные взаимоотношения. მამაკაცების გამოცდილება მსგავსია, როგორც პირველ ფაზაში, მაგრამ ქვეცნობიერად ღრმა.

მიუხედავად იმისა, რომ მამრობითი ფსიქოლოგია არის სიყვარული და განქორწინებული ქალი, ეს საკმაოდ ადვილი გასაგებია.

ფსიქოლოგიის ცოლად კაცი

მამრობითი ნახევარი მოსახლეობა, განსაკუთრებით ერთი, რომ აღფრთოვანებული ქალთა გული, სამწუხაროდ shackled მიერ კვანძი ქორწინების. ამიტომ, ქალები და პერიოდულად აკავშირებენ ურთიერთობას "ზენატიკამთან".

ფსიქოლოგები აცხადებენ, რომ ძლიერი სქესის წარმომადგენელი, რომელსაც საკუთარი მეუღლე უყვარს, არ ჩაიდენს ღალატს. ის არ დააფრთხობს ბედნიერებას, რომელიც აგებულია წლების განმავლობაში, სიამოვნების მომენტში. დაქორწინებულ კაცს აქვს თავისი უმთავრესი სურვილი, დაიცვას თავისი ოჯახი, შეინარჩუნოს ჩვეულებრივი ცხოვრების წესი და ურთიერთობები. საყოველთაოდ აღიარებული სტერეოტიპებისგან განსხვავებით, ყველაზე მეუღლე დაქორწინებულია, კონსერვატორები არიან. მოსიყვარულე კაცს მხოლოდ ერთი მეუღლე სჭირდება. ახალი ურთიერთობების შესვლის პერსპექტივა, ურთიერთობის დამყარება, ახალი შეყვარის "ჩავარდნის" გამოყენება, საყვარელი ცხოვრების წესის შეცვლის შეცვლა, ხშირად არ ეშინია.

დაქორწინებული მამაკაცის ფსიქოლოგია ისეთია, რომ უნაღდო წარმომადგენლების უმრავლესობა თავის მეუღლის ყოფნას მალავს, სანამ ის სიცრუეს არ იშლება, ან ქალი კი თავის სიცრუეში ხედავს. როდესაც დაოჯახებული ადამიანი დაჭერა, ის უპატივცემულოდ აღიარებს, რომ ის ქორწინებით არის შეზღუდული, მაგრამ მისი ქორწინება წარმოუდგენელია, როგორც უმნიშვნელო. ზოგადად, ძლიერი სექსის წარმომადგენლები თავისუფლების ნაკლებობის ფაქტს მალავენ მხოლოდ დაქირავებულ მიზეზებს. ყოველივე ამის შემდეგ, ქალბატონს, ვისაც მოეწონა, არ უნდა ეთანხმებოდეს, რომ დრო გაატარონ დაქორწინებულებთან ერთად. იმ შემთხვევაში, თუ ძლიერი ნახევარი წარმომადგენელი არ მალავს მეუღლეს, ან შემთხვევით დატოვებს მის ქორწინებას, მოგვიანებით მეტყველებს მეუღლე, რომ ის იქნება ისეთი ტონი, თითქოს ის შორეული ნათესავია ან შინაგანი ცხოველია, შემაშფოთებელი შემაფერხებელია, რაც ხელს უშლის კარგ დროს.

ეს ქცევა გასაგებია. ყოველივე ამის შემდეგ, მამაკაცები ვაფასებ მშვიდად და ზომიერ ცხოვრებას, სკანდალების გარეშე. ასეთი "დუმილი" გადაარჩენს მას hassle და მოსახერხებელია ყველასთვის. თუმცა, არ იყავით თავს. მიუხედავად იმისა, თუ როგორ საუბრობს კაცი თავისი მეუღლის შესახებ, ის არ წყდება. მეუღლე შეიძლება გააღიზიანოს და არ იყოს გათხოვილი, მაგრამ ყველა ქორწინებაში მყოფი ადამიანის ცხოვრებაში ის ლეგიტიმურ, არსებულ ადგილს იკავებს.

რატომ არის დაქორწინებული ადამიანი ეძებს ინტიმურ ურთიერთობას მხარეს? ფსიქოლოგებმა გამოავლინეს რიგი ყველაზე გავრცელებული მიზეზები:

- მამაკაცები ხშირად მიაჩნიათ, რომ მეუღლე შეწყვიტა მისი გაგება, ამიტომ ისინი ეძებენ გაგებით მხარეს. ხშირად უფრო მნიშვნელოვანია, რომ ადამიანებს გააცნობიერონ თავიანთი დახვეწილი ფსიქიკური ორგანიზაცია და არ ჰქონდეთ სექსი;

- ადამიანი დაიღალა მუდმივი სკანდალები და შთამომავლები, რომლებიც ქმნიან მის ცოლს, მას სურს დააჩქაროს მისი მუდმივი უკმაყოფილება და "მჟავე" სახის გამონათქვამები;

- ადამიანი თავისი მრავალფეროვნების მრავალფეროვნებას ოცნებობს;

- თუ ბავშვი არის ოჯახი, მაშინ კაცი დაიღალა მუდმივი ნაკლებობით და ტირილით, მისი მეუღლის უყურადღებობიდან;

- თუ ადამიანი შედის ქორწინებაში "საფრენი" ან იმიტომ, რომ ეს აუცილებელია და ის ჯერ კიდევ არ არის მწიფე ქორწინებაზე, მაშინ თავისუფლება და ახალგაზრდა ქალბატონებთან ურთიერთობა მას მისცემს. ყოველივე ამის შემდეგ, ბევრი ლამაზი ქალბატონები გარშემო, მაგრამ მას არ შეუძლია, ის ცოლად. ეს "უსამართლობა" სიცოცხლის შეურაცხმყოფელია და ძირს უთხრის ექსტრამარტულ ურთიერთობებს.

გარდა ამისა, კაცი მხარეს ურთიერთობისათვის სრულიად კმაყოფილია, არ აქვს მნიშვნელობა, თუ რომელი მხარე შევხედოთ მათ. ის წარმატებით ასრულებს ქმარისა და ოჯახის უფროსის როლს. და ახალგაზრდა ბისტის ყოფნა მხოლოდ მეგობრების თვალში მას მხოლოდ სტატუსს ანიჭებს. ყოველივე ამის შემდეგ, ეს არის არაპირდაპირი არგუმენტი, რომელიც ადასტურებს მის მამაკაცურ და მატერიალურ სიცოცხლეს.

გარდა ამისა, ქორწინების ურთიერთობები მათთან ერთად არა მარტო გემრიელი ბურშჩითა და თბილი საწოლით ხორციელდება, არამედ მეუღლეებთან საერთო ვალდებულებებიც. აქედან გამომდინარე, ხშირია, სამუშაოდან შრომისმოყვარეობის შემდეგ, მამაკაცები უნდა დაისვენონ და არ გადაეწყვიტათ ოჯახური პრობლემების გადაჭრა, რაც დაუყოვნებლივ გამოსწორებას მოითხოვს. ბუნებრივია, ეს არ იწვევს რომანტიულ განწყობას. შედეგი ის არის, რომ ძლიერი ნახევარი არც ისე ძლიერია. იმის ნაცვლად, რომ ცდილობს იპოვოს გამოსავალი მანკიერი წრე, რადგან მეუღლე ასევე რთულია, მამაკაცები მოვძებნოთ ადვილი ვარიანტი - კომუნიკაციის მხარე.

მამაკაცის ფსიქოლოგია დაშლის შემდეგ

ქალთა უმრავლესობა დაინტერესებულია კითხვაზე: რატომ დაბრუნდებიან მამაკაცები? ფსიქოლოგიაში ნათქვამია, რომ მათ ბევრი მიზეზი აქვთ, რომ დაბრუნდნენ წინა ურთიერთობებში. ყოველივე ამის შემდეგ, მაშინაც კი, თუ ადამიანთა ძლიერი სქესის წარმომადგენელი აფასებს გულგრილობას, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მას აქვს მშვიდად. ითვლება, რომ ძლიერი სქესის სქელი skinned, ამიტომ უფსკრული ბევრად უფრო ადვილია ეკისრება ვიდრე ქალბატონები. ეს აზრი აბსოლუტურად ტყუილია. მამაკაცებს ასევე შეუძლიათ გაართვან თავიანთ მეგობრებთან ურთიერთობას და არ აჩენენ თავიანთ ემოციებს და ანათებს მათ სათვალეებში.

ურთიერთობების დაშლის შემდეგ კაცების გადამწყვეტი და მთავარი ამოცანაა მათი ნამდვილი სახელმწიფოების დაფარვა. ისინი ცდილობენ ნებისმიერი გარემოება, რომ დაამტკიცონ გარემოს თავიანთი გულგრილობა იმის შესახებ, თუ რა მოხდა. აქედან გამომდინარე, ხშირად გარეგნულად ხდება უფრო მხიარული და ენერგიული. ის თავის მწუხარებას გამოხატავს:

- მთვრალი;

- ხშირად ხმაურიანი კომპანიები იყვნენ;

- გართობა;

- უჩვეულო ვნებათა მოძებნა motocross;

- გაითვალისწინეთ, როგორც ბევრი გულუბრყვილო ქალი "სულელები" რაც შეიძლება;

- დაიწყეთ ურთიერთობა ერთ ღამეში.

რატომ დაბრუნდებიან მამაკაცები? ფსიქოლოგია ამტკიცებს, რომ არსებობს რამდენიმე მიზეზი.

პირველ რიგში, ის არასასიამოვნო გახდება ძლიერი ნახევარი ყოფილ შეყვარებულის გარეშე, რადგან აღმოჩნდება, რომ მის ცხოვრებაში როლი შერჩეული საკმაოდ დიდია. მეორეც, სიმართლე, როგორც ცნობილია, შედარებულია შედარებით. კაცი, როგორც წესი, მას შემდეგ, რაც მისი შეყვარებული, დაუყოვნებლივ plunges შევიდა ახალი ურთიერთობები. ხშირად ხდება, რომ გულის ყოფილმა ქალბატონმა უფრო ინტელექტუალური, დაბალანსებული, მხიარული, პატიოსანი, ვიდრე ამჟამინდელი. მესამე, მამრობითი სქესის წარმომადგენლები, ხშირად, საჭიროებენ გარკვეული დროის განმავლობაში საკუთარი შეგრძნების სიღრმისეულად გააზრება მათი ყოფილი შეყვარულის მიმართ.

გარდა ამისა, ყოფილ ვნებათა ცხოვრების ახალი ადამიანებისადმი ბანალური ეჭვიანობა შეიძლება გახდეს დაბრუნების მიზეზი. ხშირად, უფრო ძლიერი სქესის წარმომადგენლები ეკუთვნის ყოფილ მეგობრებს, როგორც საგანი, რაც დროთა განმავლობაში რჩება მათი საკუთრება. აქედან გამომდინარე, როდესაც ახალი ახალგაზრდა მამაკაცი გამოჩნდება ცხოვრებაში გოგონა, ყოფილი არჩეული მზად არის დაპყრობა მისი ერთხელ.

გარდა ამისა, მამაკაცებს შეუძლიათ დაბრუნდნენ "სახლში", როდესაც ისინი ფეხით. თავისუფლებაში, რა თქმა უნდა, დიდი, მაგრამ მინდა იგივე ზრუნვა, სითბო, სითბო და კომფორტი.